alphareg Salg og Fakturering for foretak

alphareg Fakturering er enkelt å bruke og oppdaterer automatisk reskontro i alphareg Regnskap.

alphareg salg og fakturering for foretak

alphareg Salg og Fakturering dekker i dagens versjon enkel registrering og utskrift av faktura. Det er valgfritt om du vil bruke varer og knytte disse mot den enkelte fakturalinje eller om du bare skriver inn en tekst og beløp per fakturalinje. Utskrift skjer på standard formular i PDF format og kan skrives ut og/eller sendes på epost. Fakturering med KID støttes. Har du valgt å bruke Dokumentarkiv vil en PDF fil bli knyttet til bilaget som automatisk skapes i alphareg Regnskap. Alle tidligere fakturaer kan enkelt hentes fram. OCR innbetalinger er dekket.

Elektronisk brukerdokumentasjon gir en detaljert beskrivelse i bruk av systemet.

alphareg Salg og Fakturering er tett integrert med alphareg Regnskap og utnytter alphareg Dokumentarkiv til å lagre og kople fakturadokumentet(PDF) til regnskapsbilaget.

alphareg Salg og Fakturering vil senere bli utvidet med Ordre behandling som utnytter Prislister som koples til varer og kunder.

alphareg hjelper deg i din hverdag

Med alphareg Fakturering får du et effektivt verktøy for enkelt og raskt å skape en faktura til dine kunder. Den tette koplingen til alphareg Regnskap sørger for at fakturaen blir oppdatert i kundereskontro og du kan følge den opp og senere knytte innbetalingen til fakturaen. Du får bedre oversikt over dine utestående fordringer og kan raskt finne fram igjen en faktura og se den opprinnelige PDF av fakturaen som ble skapt. Du kan da raskt skrive ut en kopi eller sende den på epost.

Scroll to Top