Ta kontakt med oss

Les her om hvordan du gjør overgang til nytt år

Løsning på Windows Defender SmartScreen hinder alphareg i  å starte.

For informasjon og tips om hvordan du avslutter regnskapsår, nye mva regler, rapportering mm. – se under fanene Produktnyheter og Ofte stilte Spørsmål nedenfor!

I noen tilfeller har vi behov for å komme inn på din PC for å hjelpe før man har fått installert alphareg komplett. I slike tilfeller kreves det at Team Viewer klienten installeres. Du kan laste ned og installere den via denne linken:

Last ned Fjernhjelp

Last ned klient for tilgang til sky-lager

Last ned/oppdater til siste versjon av alphareg her!

alphareg brukerstøtte hjelper deg

Vår brukerstøtte telefon 71 25 75 55 er åpen hverdager mellom 8:00-16:00

Vi er også tilgjengelig på epost hjelp@alphareg.no og i chat nede til høyre.

Alle kunder har rett til brukerstøtte som defineres som hjelp til bruk av produktet i definerte tidsrom

I noen tilfeller har vi behov for å komme inn på kundens PC for å hjelpe før man har fått installert alphareg komplett. I slike tilfeller kreves det at det på kundens PC må installeres Team Viewer klienten, som normalt blir installert som en del av alphareg. Denne kan lastes ned og installeres via denne linken:

Last ned Fjernhjelp

Hvis dere har behov for teknisk hjelp utover det som er inkludert i brukerstøtte kan vi tilby dette til kr. 250,- eksklusiv mva for inntil 15 minutter assistanse. Du kan bestille slik assistanse via Kontakt oss og skjema der eller sende en epost til post@alphareg.no

Eksempler på assistanse som ikke dekkes av fri support er:

 • Flytte program og data fra en datamaskin til en annen
 • Teknisk hjelp på ditt eget datautstyr
 •  Hjelp til å komme igang med bruk av KID og OCR
 • mm

Elektronisk brukerveiledning

Programmet leveres med en komplett elektronisk brukerveiledning. Brukerveiledningen inneholder i tillegg til veiledning i bruk av systemet, også en generell innføring i regnskapsføring.

Brukerveiledning er tilgjengelig på web:

Alphareg hjelp

Brukerveiledningen beskriver detaljert hvordan alphareg tas i bruk, med eksempler og forklaring til hvordan de første bilag føres. Det er enkelt å skrive ut de sider av brukerveiledningen som du ønsker å studere nærmere.

Endringer og tillegg til alphareg

Nedenfor følger en oversikt over hva som er endret eller lagt til av rettelser eller ny funksjonalitet. De seneste endringer vises først. Bla nedover på siden for å se tidligere utførte endringer

Nytt som kommer. Ennå ikke publisert

 • Rapporter: Kundefaktura -Status. Antall dager fra forfall korrigert til å ta hensyn til valgt “Til dato”

22.mars 2022

Versjon 3.1.2.51/52

 • Installasjon som kun bruker lokal database, får opp bilde for pålogging i skyløsning ved hver oppstart. Er nå lagt inn et valg for å ikke vise denne dialogen flere ganger.
 • Regnskap: Fikset problem med at Ny-knappen for hurtigvalg ikke var tilgjengelig om hurtigvalglisten var tom, eller regnskapsåret avsluttet.
 • Regnskap: Fikset problem med at Nytt bilag knappen kunne være aktiv på et avsluttet regnskapsår.
 • Moduler: Endret navn på modulen Web-klient til Web-rapporter, da denne modulen kun gir tilgang til visning av rapporter via en web-side.
 • Skyløsning: Gjort endringer for å få opp hastigheten i programmet ved lagring av filer i sky-lager. Gjelder ved fakturering, registrering av innbetalinger og purringer.
 • OCR: Fjernet meldinger om at fil finnes fra før,  som kunne oppstå ved import av OCR-filer kombinert med Dokumentarkiv og skylagring, og hvor det var flere transaksjoner i samme forsendelse.
 • Medlem: Endret kode som kunne medføre spørsmål om å lagre endringer som kunne komme ved skifte mellom  ulike krav, uten at noen endringer var gjort.
 • Mva: Lagt til det nye Mva-skjemaet som manglet i forrige versjon etter oppdatering av lokal database.

10.mars 2022 

Versjon 3.1.2.45/46

 • OCR: Utbedret funksjon for innlesing av OCR-filer, hvor kobling om frivillig medlemsfaktura var falt ut
 • Sky-løsning: Forbedret  rutinen ved oppstart med sky-klient, når det er valgt at alphareg ikke skal huske påloggingsinfo mellom sesjoner. Enkelte kombinasjoner av klienter og plassering av database kunne få systemet til å feile i oppstart.
 • Oppdater lagringsfunksjon for Grunndata, hvor det i spesifikke situasjoner kunne føre til at enkelte klient-detaljer ble borte. F.eks. etter et oppstartsproblem som fører til at registreringsskjema for ny klient uventet kommer opp.

08.mars 2022

Versjon 3.1.2.32 og 36

 • Rapporter. Nytt format på MVA oppgaver. versjon 2022
 • Rapporter: Årsoppgave. Endret gruppering av resultater før skatt (er publisert i skyløsning)
 • Rapporter: Formatering av beløpsfelt endret til å vise skilletegn også for millioner (er publisert i skyløsning)
 • Sky-utforsker: Forbedret visning ved nedlastning av filer, hvor framdrift av prosessen vises detaljert.

28.februar 2022

Versjon  3.1.2.32/33

 • Rapporter: Reskontro-rapporten endret til kun å handter en enkelt konto, nemlig den som er angitt på siden INFO | Oppsett.
 • Regnskap: Lagt til kode for å unngå feilmelding som kan oppstå ved bruk av søkefunksjon for åpne fakturaer, og det ikke finnes noen slike.
 • Rapporter: Rapporten “Lev.faktura – status” viser nå igjen kreditnotaer. Disse var falt ut i en tidligere oppdatering
 • Årsavslutning: Korrigert feil hvor bilagslinje for privat forbruk mot nettoformue kunne få feil fortegn. Medførte at post 0425 i næringsoppgave ikke samsvarte med post 9960.
 • OCR: Korrigert for problem som kunne oppstå når samme bankfil inneholder flere forsendelser. Loggen lagret da alle importert bilag med samme forsendelsesnummer, og noen av linjene kunne da importers på nytt med duplikater av bilag som følge.
 • OCR: Ny høyreklikk-funksjon i bildet for import av bankfil, for å lagre listen med transaksjoner i filen til Excel.
 • Medlem: Oppdatert melding ved søk på fakturanummer i Medlem | Send og Status, når fakturanummer stammer fra et krav som ikke er tilgjengelig i valgt regnskapsår.
 • Medlem: Purring på Tilbud. Ved valg av betingelsen Kontant, vil purring vise Forfallsdato som “Snarest”
 • Medlem: Purring på Tilbud. Linje for Betingelse er fjernet fra purringen.
 • Rapporter: Leverandør-reskontro kan nå vise uttrekk fra valgfrie kontoer i segmentet kortsiktig- og langsiktig gjeld, forutsatt at kontoene har blitt benyttet i regnskapet sammen med kundenr.
 • Skyløsning: Oppstart av sky-klient utbedret til å handtere at det finnes en ALPHAREG-mappe fra før, med bedre sjekk på at alle komponenter er installert.
 • Skyløsning: Du kan nå velge om alphareg skal huske din påloggings-informasjon mellom øktene. For ekstra sikkerhet, hvor programmet er installert for under en felles Windows-brukerkonto. Kan endres direkte fra siden OPPSETT | Grunndata.
 • Faktura: Ny funksjonalitet for purring, inkasso og innkreving av purregebyr og forsinkelsesrenter

17.januar 2022

Versjon 3.1.2.1/2

 • Regnskap: Fikset problem med at bilde av bilag ikke alltid ble oppdatert etter bytte av regnskapsår
 • Regnskap: Lagt til søkefunksjon for åpne kunde- og leverandørfakturaer for hurtigregistrering av bilag. Aktiveres med søke-knapp til høyre for fakturanummer.
 • Kontoplan: Løst problem med at ikke alle felt på siden kontoplan var redigerbare.
 • Korrigert flere skjermbilder slik at Ny-knappen er aktiv også når listen under er tom. Tastekombinasjon “Ctrl+A ” med samme funksjon har fungert som alternativ løsning.
 • Medlem: Aktivert lagring til fil fra sky-lager på siden Medlem | Faktura.
 • Medlem: Aktiver lagring til fil fra PDF-bildet også når det ikke er satt opp epost-utsendelse

07.januar 2022

Versjon 3.1.1.94/95

 • Kontoplan: Lagt til søkbart tekstfelt for  info om hva konto skal benyttes til.
 • Kontoplan: Lagt til avkrysnings-boks for å markere konto som ikke lengre skal benyttes.
 • Kontoplan: Viser navn på mal med revisjonsnummer på kontoplan som er importert fra mal
 • Kontoplan: Lagt til funksjon for bruk av organisasjonens standard kontoplan hvor klienten gjennom lisensen er tilknyttet en organisasjon med egen kontoplan i systemet.
 • Salg. Kreditnota. Fikset problem med at kreditnota ender opp få feil år, når årsskiftet er passert, og en ønsker å kreditere en faktura med dato i foregående år.
 • Postnummertabell oppdatert pr. 03.01.2022

16.desember 2021

Versjon 3.1.1.87/88

 • Medlem: Lag til funksjon for import av antall fra Excel-fil på siden Medlem | Klasser.
 • Medlem: Initierer egen-definerte rapporter om de ikke finnes ved åpning av innstillingsvindu for disse.
 • Mva-oppgave: Korrigert beregning av mva-beløp på oppgaven ved 11.11% mva.
 • Regnskap: Utbedret søkefunksjon på kunder/leverandører
 • Regnskap: Utbedret søkefunksjon på konto
 • Konto: Alle tekstfelt på siden har nå fått en søkefunksjon, markert med grønn bakgrunnsfarge. Tilgjengelig direkte, og via søkeknappen på siden Regnskap.
 • Medlem: Viser melding om årsak til at bilag eventuelt ikke kan opprettes ved registrering av betaling av bindende faktura.
 • Medlem: Lagt til søkbare felt på siden MEDLEM | Fakturaliste
 • Medlem: Aktivert offset-parameter fra innstillinger på faktura, for forflytning av tekst horisontalt og vertikalt på utskrift av faktura på blankt ark.

21.oktober 2021

Versjon 3.1.1.71/72

 • Regnskap: Korrigert for feilmelding som kunne opptre ved å trykke på søkeknappen for kunde
 • Skyløsning: Alle tilgjengelige skyklienter er nå tilgjengelig i nedtrekkslisten for klienter (Navn)
 • Dokumentarkiv: Korrigert problem med kobling av pdf-fil til bilag, hvor lagring av filen på lokal disk ikke lengre fungerte.
 • Medlem – Status: Fikset problem ved registrering av innbetaling at linje forsvant fra høyre liste.
 • Medlem – Status: Utbedret behandling av delinnbetalinger, slik alle linjer kommer med på status.

11.oktober 2021

Versjon 3.1.1.65/66

 • Budsjett: Fikset problem med at Ny-knappen ikke er aktiv, når budsjettet ikke inneholder noen linjer fra før.
 • Budsjett: Lagt til dialog for valg av metode for å fylle inn budsjettposter ved åpning av budsjettsiden første gang i ett nytt regnskapsår.
 • OCR: Fikset manglende oppfriskning av “Lagre”-knappen etter import av bankfil.
 • Medlem – Faktura: Korrigert kode for når SendMail skal sendes kopi til avsender.

07.oktober 2021

Versjon 3.1.1.60/61

 • Regnskap: Korrigert problem med at beløp på bilag som blir autogenerert fra fakturanummer, blir satt til 0.00.
 • SendMail: Aktivert “Send kopi til avsender” på nytt. Var falt ut etter endringer i policy for bruk av SendGrid, hvor avsenders adresse må tilhøre samme domenet som er registret som lisenshaver på SendGrid.
 • Medlem | Faktura: Fikset problem med at det ikke var mulig å få lagre kopi av en Tilbudsfil.
 • Medlem | Fakturastatus: Fikset problem med tilfeller hvor  Tilbud-faktura ble lagret, i stedet for Kvittering.
 • Regnskap: Lav sats på 6% endret til å dekke perioden 01.04.2020-30.09.2021.
 • Salg: Produktkonto. Fikset problem med at knapp for oppretting av ny produktkonto ikke var aktiv.

29.september 2021

Versjon 3.1.1.55/56

 • Medlem: Endret måte bakgrunnsfarge settes i lister på sider hvor det er venstre-høyre lister, slik at ikke hele linjen som er valgt blir blå. Rødfargen som viser at linjer er valgt,  blir da bedre synlig.
 • Lister: Korrigert for et problem hvor listeinnstillinger i enkelte tilfeller ikke ble tatt vare på, selv om man valgte “Lagre kolonneoppsett” i høyreklikkmenyen
 • Lister: Korrigert for problem ved lagring av kolonneoppsettet, hvor kolonne 0 ble vist med stor bredde etter laging.
 • Dokumentarkiv: Oppretter automatisk ny innboks for nye brukere slik at de skal kunne koble til bilagsfiler.
 • Faktura: Aktiver knappen  Kopier for å opprette en ny faktura som en kopi fra aktive linje, med nytt fakturanummer og dato. Alle fakturalinjer kopiers med.
 • Faktura: Synkronisering av listen Kunder ved valg av en faktura på siden Salg – Faktura. Kundelisten vil ha fokus på aktuell kunde. Hvis fakturaen stammer fra medlemssystemet, bør filter på Kunde stå på Medlemmer for å virke.
 • Medlem – Egne rapporter: Korrigert for problem hvor valgt filter  kunne hentes inn fra innstillinger for Etiketter, i stedet for synlig dialog.
 • Medlem – Utskrift: Korrigert for manglende visning av rapporter nå det trykkes på knappen Utskrift på siden Medlem.
 • Bilag: Sletting av bilag med flere linjer utføres  samlet som en jobb, og dermed raskere med færre oppdateringer av skjermbildet.
 • Medlem faktura: Lagt inn sjekk på at endringer av Kravdato ikke medføre at forfallsdato blir tidligere enn denne.

15.juni 2021

Versjon 3.1.1.27/28

 • Korrigert for problem med at rammen “Dimensjoner” med knapper for “Avdeling”, “Prosjekt” og “Kostnadsbærer” ikke vises på fanen OPPSETT
 • Faktura: Mulighet til å øke bunnmargen på faktura på blankt ark, ved å endre på innstilling for vertikal justering av tekst under “Fil | Innstillinger | Alternativer => Faktura”.
 • Faktura: Lagt til manglende signatur ved endring av faktura og fakturalinje. Kun aktuelt i skyløsning.
 • SendMail: Når mottakers adresse er den samme som “Kopi til” adressen, blir det ikke lengre lagt til bcc-adresse på utsending, noe som ellers vil medføre feil.
 • Faktura/Medlemsfaktura: Korrigert for problem hvor ekstra epostvedlegg fikk samme filnavn som fakturavedlegget når sendt fra “Vis faktura”
 • Medlem: Endret filter på uttrekk til rapporten Medlemsstatus, slik at også 0-fakturaer kommer med med info som fakturanr. og dato
 • Faktura: Når landskode på kundeadressen er lik “NO”, blir det ikke lagt til linje for Land i fakturaadressen.
 • Medlem:  Oppdater bakenforliggende medlemsliste eksplisitt ved lagring av nye medlemmer.
 • Rapporter: Medlem – Etiketter. Innstillinger for “Medlemsstatus” på filter korrigert slik at “Bare aktive” vil være forvalgt som filter ved første gangs bruk.
 • Postnummertabellen er oppdatert

20.april 2021

Versjon 3.1.1.8

 • Årsavslutningen handterer nå privat forbruk mot nettoformue med å postere egen linje i årsdisposisjons. Får innvirkning på post 2050 i  Næringsoppgaven, når det er postert beløp på kontoer 2000-2099 merket Privat.

12.april 2021

Versjon 3.1.1.2/3

 • Medlem: Korrigert filter på uttrekk som kunne medføre at innstillinger fra feil klasse ble benyttet ved flytting av alle medlemmer til høyrelisten på siden MEDLEM |  Mottakere
 • Rapporter: Korrigert feil hvor rapporten “Balanse” henter fjorårstall fra foregående års kontoplan, i stedet for årets kontoplan. Gjelder bare hvor det er huket av for at fjorårstall skal hentes fra kontoplan
 • Rapporter: “Kunde | Kundefaktura Status” er optimalisert for å unngå melding om timeout før rapporten er klar for å vises.
 • Regnskapsår: Lagt inn krav om bekreftelse før et regnskapsår kan slettes.
 • Budsjett: Endret sjekkerutine for udefinerte avdelinger for å unngå feilmelding om duplikat primærnøkkel
 • Medlem: Forhåndsvisning av purring på frivillig betaling viser nå samme innhold som etter utført purring.
 • Medlem: Dialogen for purring på frivillige betaling er forbedret med hensyn til oppdatering av felter.
 • Bilag – Skyløsning: Det blir ikke gjort sjekk på om bilag er i balanse før avslutning, hvis bruker bare har lese-rettigheter i modulen Regnskap.
 • Kontoplan: Korrigert grunndata for kobling mot næringsoppgave for å unngå duplikater av linjer med konti 2050 – 2079
 • Medlem purring: Aktivert mulighet for å angre purring pr. enkelt medlem på krav med frivillige betaling.
 • Medlem purring. Eventuelt gebyr blir nå knyttet til purring på frivillig krav, og gir da mulighet for å bli slettet sammen med purring av enkeltmedlem. Gebyr på purring som er utført i  tidligere versjon, må slettes manuelt på siden “Fakturaliste”
 • Medlem | Innstillinger | Klasser: Felter ble i noen tilfeller ikke oppdatert når man gikk mellom sidene. Oppdatering av felter trigges nå  hver gang siden vises på nytt.
 • Medlem | Fakturastatus: Betalt dato blir nå vist, om dato har blitt registrert i statustabellen.
 • Medlem | Innstillinger | Klasser: Nedtrekksliste med underavdeling vises nå ikke, hvis det ikke er registrert noen underavdelinger i alphareg.
 • Medlem | Rapporter | Medlem | Betalingsstatus. Kolonne for “Betalt dato” lagt til i rapporten med Landskaps format. Rapporten kan sorters etter betalt dato, uavhengig av utskriftsformat.
 • Medlem | Faktura | Status: Høyrelisten har fått en ny kolonne med “Betalt dato”
 • Faktura: Korrigert sjekk ved sletting av bilag, slik at Fakturert-merket ikke blir nullstilt ved sletting av linjer som ikke knyttet til selve faktureringen.
 • Medlem: Ledetekst for adresse i medlemsbildet endret fra “Gate” til “c/o adresse”
 • Visning og aktivering av knapper og rammer på verktøyraden endret til å bare vise avanserte elementer ved oppstart, hvis modulene faktisk er valgt.

22.februar 2021

Versjon 3.1.0.19/20

 • Installasjon: Oppdatert publiserings-sertifikat til en variant som Windows 10 handterer uten advarsler om ukjent app.
 • Medlem: Forbedret sletting av tilhørende linje  med betalingsstatus  på siden “MEDLEM | Fakturaliste” ved sletting av bilagslinje  knyttet til medlemsfaktura .
 • Budsjett: Handtering av budsjettlinjer med avdelingskode -1, slik at disse blir tilgjengelig under “Ingen avdeling”  på siden “OPPSETT | Budsjett”
 • OCR: Løst problem med melding om feil ved utsending av kvittering under import, når innstilling for utskrift av kvittering er slått av
 • OCR: Løst problem med duplikat oppretting av kvittering, hvis medlem har gjort flere innbetalinger med samme KID.
 • Medlem: Løst problem med duplikat av betalingslinjer på siden “MEDLEM | Fakturaliste” ved registrering av betalinger på fakturaer med flere linje
 • Medlem: Løst problem med duplikat av linjer på utskrift av Betalingsstatus. Var forårsaket av problemet som er beskrevet ovenfor.
 • Medlem: Løst problem med nettosum på kvittering etter registrering av innbetaling på medlemsfaktura.
 • Rapport: Lagt til feilhåndtering ved initiering av innstillingsboks for “Egne Rapporter”, hvor feil i innlesing av brukerinnstillinger gjør at dialogen ikke vises.
 • Medlem: Lagt til valgboks for valg av hva som skal skrives ut fra høyreklikkmenyen “Skriv ut fakturaer på nytt…” i høyrelisten på siden “MEDLEM| Faktura” også for Bindene faktura.
 • Skyløsning: I dialogen under oppstart for hvilken klient som skal benyttes, vil nå “Lokal Database” aldri være forvalgt i listen over klienter.
 • Medlem: Lagt til mulighet å flytte en klasse til en annen klassetype fra høyreklikkmeny  i listen på siden “FIL | Innstillinger | Medlem | Klasser”.
 • Medlem: Lagt til filter for visning av “Aktive”, “Ikke aktive” eller “Alle” klasser på siden  “FIL | Innstillinger | Medlem | Klasser”.
 • Skyløsning: Lagt inn advarsel om du har åpnet en klient fra lokal database, hvis denne allerede er merket som Flyttet til skyløsning.
 • Medlem: Korrigert problem med at betaling viser dobbelt beløp etter å ha registrert en innbetaling på siden “Medlem | Status”.
 • Medlem: Løst problem med feilmelding som kunne opptre (skjult under annet vindu) ved sending av epost, eller utskrift, fra “Vis PDF” på siden “MEDLEM | Faktura”
 • Medlem: Aktivert filter for klassetyper i dialogen for valg av klasser på siden MEDLEM
 • Medlem: Lagt til mulighet for å flytte et medlem direkte til annen klasse fra høyreklikkmenyen i den høyre listen på siden “MEDLEM | Klasser”
 • Korrigert for feilmelding som kan opptre ved registrering av restbetaling på et frivillig krav.
 • OCR: Lagt til sjekk for hindre at det leses inn oppdrag fra OCR-filen, som ikke har betalingsdato innenfor aktivt regnskapsår.
 • Medlem: Lagt inn ekstra sjekk ved utskrift av fakturaer for å hindre at utskriftsjobben startes på nytt, før forrige jobb er ferdig.  Dette for å hindre dobbeltfakturering.
 • Sendmail: Legger ikke avsenders epostadresse i blindkopi-feltet, om denne er lik mottakerens adresse. Ungår da feilmelding når du sender faktura til seg selv
 • Medlem: Tekst på fakturalinjer på ikke bindende krav, kan nå gå over flere linjer, og er ikke begrenset til maks 255 tegn.
 • Medlem: Lagt til tips om hvordan få inn nye linjer i rubrikkene for faktura- og linjetekst.
 • Nytt år: Tips for oppretting av nytt år og årsavslutning vises ved åpning av klient, hvis ikke regnskapsår ikke er opprettet for inneværende år.
 • Periode: Lenke lagt inn på siden til web-side  med informasjon om hvordan man oppretter nytt år og avslutter det gamle.
 • Periode: Ikke lengre mulig å endre dato direkte på et regnskapsår, uten å gå inn på høyreklikkmenyen i datofeltet, og velge endre. Dette for å hindre at man uforvarende endrer periode på eksisterende år, når man ville opprette et nytt.
 • Medlem: Rapporten medlemsstatus henter nå siste purredato fra listen som opprettes ved purring av medlemsfakturaer.
 • Medlem: Listen over klasser som kan tilordnes et medlem på siden MEDLEM, viser nå kun klasser som ikke er merket som “Ikke aktiv”
 • Medlem: Utbedre søk/filter på grønne felt, slik at resultatet samsvarer med valgt status  (Aktiv/Utmeldt/Alle)
 • Medlem: Korrigert funksjon for kun oppdatering av Fakturert-status uten utskrift på siden “MEDLEM | Send”, slik at det faktisk ikke sendes eller skrives ut faktura.
 • Medlem: Forhåndsvisning av purring på frivillig faktura viser nå innhold fra medlem, og ikke bare formatet

14.januar 2021

Versjon 3.1.0.2/3

 • Medlem. Lagt inn sperre for at fakturabilag blir bokført på et avsluttet regnskapsår under registrering av innbetalinger på tilbuds-fakturaer.
 • Lagt inn sperre mot at en kan velge mer enn en linje ved registrering av innbetaling
 • OCR: Sperre mot å importere bilag fra bankfil hvor bokføringsdato er utenfor valgt regnskapsår
 • Bilag: Ved bruk av autofunksjon for registrering av betalt faktura, blir det gjort sjekk på at dato er innenfor aktivt regnskapsår.
 • Medlem – KID: Korrigert generering av KID fra medlemsnummer, periode og år, hvor årstall for fakturadato  ikke er samme som årstall for “Gjelder fra dato”.
 • Bilag: Lav mva sats 6% er utvidet fram til 30.06.2021
 • OCR – Korrigert for problem hvor åpning av vindu tar uforholdsmessig lang tid når det er svært mange medlemsfakturaer som står som åpne.
 • Nytt DigiCert sertifikat for signering av installasjonspakken. Kan medføre advarsler ved installasjon, inntil sertifikatet er allment kjent hos sikkerhetsleverandører.

21.desember 2020

Versjon 3.0.4.38/39

 • Medlem-Status: Ved registrering av betaling av frivillig medlemsfaktura hvor alt lagres på samme bilagsnr., vil dato nå være lik for både faktura og innbetaling. Ønskes det å splitte krav og innbetaling på ulik dato, kan det ikke lengre føres på samme bilagsnr.
 • Medlem-Status. Listen over betalte medlemsfakturaer vil friskes nå opp for hver registret betaling.
 • Medlem-Status: Lagrer kvittering i skyen ved registrering av betaling på frivillig medlemsfaktura.
 • SendMail: Endret faktisk avsender til noreply@alphareg.no grunnet nytt krav om identifisering. Kopi av melding blir sendt til Svar-adressen.
 • Lister med kostnadsbærere på sidene REGNSKAP og RAPPORT vises nå uten nummer. Dette for lettere å søke seg fram til riktig linje ved å skrive inn begynnelsen av navnet.
 • Utsending av epost til ny nye sky-brukere  er utbedret.

Publisert

11.november 2020

Versjon 3.0.4.27/28

 • Utbedret visning av faktura, også medlemsfakturaer som ligger i skylager.
 • Forhåndsvisning av purringer er aktivert
 • Kundereskontro vil nå vise også kunder som bare er markert som Medlem
 • Korrigert feil hvor utskrift av medlemsfakturaer kunne gi blank utskrift fra side 2
 • Lagt til manglende kontonr for kunde og leverandør i SAF-T fil.

22.oktober 2020

Versjon 3.0.4.20/22

 • Korrigert for feilmelding som kunne oppstå ved forhåndsvisning av faktura på fortrykt giroblankett
 • Lagt inn meldingsboks som viser feilsituasjon hvis en rapport ikke lar seg generere
 • Mulighet for å lagre fakturfil på valgfri plass ved  holde Ctrl-tasten nede mens man trykker på lagreknappen i pdf-visningsvindu for faktura på siden Salg
 • Utbedret funksjon for å nullstille OCR-log fra vinduet Importer bankfiler
 • Korrigert for problem hvor kontoplan kunne vise duplikater. Aktivert i sky-løsning  22.10.2020

12.oktober 2020

Versjon 3.0.4.18/19

 • Korrigert mangler i org.rapporten “Lisens – aktivitet”
 • Endret betingelser for hvem som får tilgang til org.rapporter.
 • Fjernet teksten “Betaler” fra fakturautskrifter
 • Korrigert rapporten medlemsstatus slik at status vises også for krav som tilhører et annet regnskapsår enn gjeldende.
 • Korrigert for feilmelding som kunne opptre ved sletting av siste registrerte betaling på siden Status under fanen Medlem
 • Korrigert problem med at bilagsnr. ikke følger nummerserien for regnskapsåret ved import av OCR-fil, når betalingen skjer året før fakturadato. (Forskuddsbetaling)
 • Korrigert for problem med feilmelding om at “Filen er i bruk av en annen prosess …” ved utsending av faktura på epost fra Skyløsning
 • Endret Balanserapporten til vise fjorårets regnskap for samme periode som valgt for årets regnskap

13.august 2020

Versjon 3.0.4.12/13

 • Rettet feil som kunne få alphareg til å avslutte unormalt ved redigering av avdelinger, og minst en  avdeling var satt opp med hovedavdeling.
 • Rettet feil hvor bilagsregisteret ikke ble flyttet over til skyløsning, hvis siste regnskapsår ikke hadde noen bilag.
 • Lagt til tabell med fylker. For bruk i organisasjonsrapporter som dekker flere klienter
 • Ny samlerapport i Skyløsningen som grunnlag for søknad av mva-kompensasjon for alle lag i en organisasjoner. Krever at bruker er gitt rollen Org-Administrator
 • Ny samlerapport i Skyløsningen som lister opp aktivitet pr. klient i en organisasjoner. Krever at bruker er gitt rollen Org-Administrator
 • Lagt inn standard kontoplan fra Regnskap Norge AS som nytt valg for utskrift i menyen under rapportgruppen Oppsett.
 • Lagt inn standard kontogrupper fra Regnskap Norge AS som om nytt valg for utskrift i menyen under rapportgruppen Oppsett.
 • Nye felt på siden OPPSETT | Konto. Standard kontogruppe SAF-T og Post i næringsoppgave 1.
 • Ny innstilling for om felt for offentlige skjemaer (SAF-T og Post i næringsoppgave) på siden OPPSETT | Konto skal vises eller ikke.  Visning aktiveres under Fil | Innstillinger.

16.juni 2020

Versjon 3.0.4.6/7

 • Fikset feil som kunne få alphareg til avbryte oppstart grunnet en manglende innstilling
 • Lagt til mulighet til å avslutte regnskapsår enkeltvis, også når de er konvertert fra gamle alphareg.
 • Fikset feil som gjorde at det ikke var mulig å slette kunde i skyløsningen, hvis man ikke er tildelt rettighet for Medlem
 • Endret sti til nedlastinga av fil for installasjon av OleDB-driver.

02.juni 2020

Versjon 3.0.4.4/5

 • SAF-T rapport for innsending av regnskapsdata til Skatteetaten via Altinn.
 • Rettet manglende oppdatering av siden Hovedbok under Regnskap etter navigering i bilagslisten
 • Retter manglende oppdateringa av siden Kontaktperson under Kunde etter navigering i kundelisten.
 • Valgt sortering av listen på siden Kunder blir nå lagret pr. bruker
 • Forbedret konvertering fra AlphaReg ver.16 av inngående balanse når “Opptjent egenkapital” benytter samme kontonr. som “Innskutt egenkapital”
 • Lagt til disposisjon av årets resultat ved samlet avslutning av alle åpne år i klient konvertert fra AlphaReg ver.16.
 • Rettet feil hvor budsjett for inneværende år ikke kom med ved konvertering fra AlphaReg ver.16.
 • Rettet feil på siden SALG | Faktura hvor kalender for Fakturadato kunne henge seg opp ved å endre dato, om man trykket på forrige månded.
 • Rettet feil hvor det ikke var mulig å sette MVA-kode på linje med MVA-kontonr (2700 – 2740)
 • Lagt til innstilling for visninga av alle felt i Bilagsbilde, for tilfeller hvor den dynamiske oppbyggingen ikke blir korrekt for eksempel ved et spesielt oppsett av skjermoppløsning og fonter.

07.mai 2020

Versjon 3.0.3.41/42

 • Fil-menyvalget “Eksporter klient til sky” vil nå ikke lengre vises, hvis klienten allerede ligger i skyløsningen
 • I oppstarten vil det vises et logo som indikerer at klienten ligger i skyløsningen
 • Fikset problem i funksjon for gjenoppretting av database fra fil,  med resultat at databasefilene ikke lengre var tilgjengelige.
 • Er nå mulig å få flyttet data ut til skyløsingen direkte etter kjøp av skyløsning  i alphareg,  uten omstart av alphareg.

27.april 202

Versjon 3.0.3.38

 • Korrigert for feilmelding ved kreditering av faktura på siden Salg. Korrigert i skyløsningen
 • Sist benyttede klient vil være forvalgt i listen over tilgjengelige klienter, hvis mer enn en.

23.april 2020

Versjon 3.0.3.34

 • Korrigert feil i mva-rapport post 16, når mva beregnes fra grunnlag. Hurtigfiks: Fjern haken for “Beregn MVA fra grunnlaget …” under Fil | Innstillinger | Alternativer.
 • Korrigert feil ved listen for Konteringsgruppe ikke vises når <Fritekst> er valgt som Vare.
 • Lagt til “Sign.” og “Endret av” på linjer i bilagslisten når man benytter skyløsningen.
 • Lagt til  felt for “Sign.” og “Endret av” i bilags-skjemaet. Kun synlig hvis skyløsning, og valg for dette er slått  på.
 • Lagt til valg under bilags-innstillinger for om signaturfelt skal være synlige i bilags-skjemaet.
 • Valglisten for enhet er nå tilgjengelig for alle varer, ikke bare for “Fritekst”
 • Lagt til kolonner for  Endret av i listen for fakturaer.
 • Lagt til felt for “Selger” og “Endret av” i skjema for faktura og fakturalinje. Kun synlig hvis skyløsning, og valg for dette er slått på i faktura- innstillinger.
 • Innstillinger som har effekt for om detaljer vises eller ikke, får umiddelbar virkning når innstillingsvinduet lukkes.
 • Korrigert for feil som kunne inntreffe ved overføring av data til skyløsning, når man har mer enn en lisens i lokal database.

15.april 2020

Versjon 3.0.3.28

 • Lagt til en rutine før førstegangs visning av rapporten  Månedsresultat slik at den kan vises før server avbryter spørringen grunnet timeout
 • Korrigert en feil i Balanserapport for Avdelinger med manglende resultat hittil i år, når det ikke finnes et foregående år.
 • Korriger for at valg av til-dato på Balanserapporten for Avdelinger blir handtert
 • Korriger utskrift av Kontoplan hvor  mva-koder ikke alltid ble vist, mens kode 0 feilaktig vises.
 • Mva-rapporten vil kunne vise faktisk bokførte beløp i post 14-16, i stedet for  beregnet fra grunnbeløpet. Valg for dette finnes under Fil | Innstillinger.
 • Lagt til 2 ny mva-koder (113 og 133) for handtering av lav mva-sats på 6% i perioden 01.04-31.10.2020
 • Innført automatisk bytte av mva-kode til kode med ekstra lav sats, når bokføring på konto med mva-kode 13 eller 33. Gjøres bare hvis bilagsdato er innenfor perioden 01.04-31.10.2020
 • Lagt inn forslag på mva-kode, når direkte føring av mva på konto 2700-2719. Velger høyeste mva-kode som er benyttet så langt på bilaget.
 • Ved fakturering av varelinjer med  en konteringsgruppe som gir mva-kode 13 eller 33, blir disse byttet ut med 113 og 133 (6%) hvis fakturadato er  01.04-31.10.2020
 • Fakturering gjennom medlemsmodulen benytter samme metode for handtering av ekstra lav mva-sats som ordinær fakturering
 • Ved fakturering, vil all mva med samme mva-kode samles på samme linje, og får påført riktig mva-kode. Tidligere kom ikke koden med på mva-linjene, hvis det var mer enn en fakturalinje.
 • Ved lagring til Excel blir nå mellomrom benyttet til tusenskilletegn. Tidligere var dette et tegn som gjorde at beløp ikke var mulig å gjøres om fra tekst til tall i Excel
 • Navn på mva-kode som er benyttet skal nå vises på et bilagslinjen.
 • Sperre mot å bokføre betaling av medlemsfaktura på en dato som ikke er innfor valgt periode.
 • Forbedret de visuelle framdriftsindikatorene i dialogvinduet for flytting av data ut i skyløsningen.
 • Effektivisert flytting av data ut i skyløsningen, ved å ta i bruk bulkkopiering der det er mulig.

26.mars 2020

Versjon 3.0.3.22

 • Korrigert en feil i Balanserapport med manglende resultat hittil i år, når det ikke finnes et foregående år.
 • Korriger for at valg av til-dato på Balanserapporten blir handtert
 • Lagt til linje i Fil-menyen for å legge til nye brukere i en skyløsning. Synlig hvis de er administrator
 • Lagt til linje i Fil-menyen for å logge på sky-løsning. Aktuell kun i en lokal installasjon, hvor det i ettertid er gitt tilgang til å logge seg på en klient som allerede finnes i skyen.

19.mars 2020

Seneste versjon er nå 3.0.3.15

Siden 15.feb 2019 er det lagt ut mer enn 32 oppdateringer.

Her er noen av de viktigste endringene som er gjort siden da:

 •  Mulig å lagre av data i skyen (Azure SQL database)
 •  Kjøp av moduler og skylagring er gjort lettere tilgjengelig i appen.
 •  Mulig å sende faktura i epost via den innbygde SendEpost modulen.
 •  Direkte utskrift av faktura er mulig, uten å gå via “Vis faktur” dialogen. For de som har en skriver som ikke kan handtere PDF-filen fra alpahreg, er dette en utvei.
 •  Søkefunksjon for bilag er ytterligere forbedret med autoutfylling av flere tilhørende felt (for eksempel Konto fra => Konto til).
 •  OCR import kan også importere faktura med KID basert på Medlemsnr, år og periode, slik det var mulig AlphaReg Medlem
 •  Bedre sjekk på at kontonummer som benyttes ved import av bankfil er oppgitt og gyldige i forhold til hvordan importen skal fungerer.
 •  Mulig å koble medlem til klasse eller avdeling direkte fra medlemsbildet.
 •  Medlemsmodulen er utbedret med hensyn til å navigere mellom sidene.
 •  Funksjon for å legge til eller fjerne alle mottaker som mottaker av en fakturalinje, gjøres nå raskere via en batchjobb direkte i databasen.
 •  Forbedret mulighet for å fjerne eller fakturere på nytt alle linjer etter medlems-fakturering, hvis jobben av en eller annen grunn må gjøres på nytt
 •  Krav kan opprettes med fakturaer som ikke skrives ut, eller ikke lagres som filer. Betydelig rasker å genere opp medlemsstatus når varsel om kontingent er varslet på annen måte

Utover dette er det gjort utallige utbedringer og korreksjoner basert på erfaring fra våre brukere.

Tidligere versjoner som er lagt ut (uten beskrivelse av hvilke endringer de medførte):

 • 3.0.3.9 – 17.03.20120
 • 3.0.3.5  – 13.03.2020
 • 3.0.3.2 –  10.03.2020
 • 3.0.2.39 – 21.02.2020
 • 3.0.2.36 – 17.02.2020
 • 3.0.2.35 – 17.02.2020
 • 3.0.2.30 – 12.02.2020
 • 3.0.2.29 – 12.02.2020
 • 3.0.2.26 – 11.02.2020
 • 3.0.2.21 – 07.02.2020
 • 3.0.2.20 – 07.02.2020
 • 3.0.2.14 – 27.01.2020
 • 3.0.2.9  – 22.01.2020
 • 3.0.2.3  –  21.01.2020
 • 3.0.2.2  – 21.01.2020
 • 3.0.1.46 – 13.01.2020
 • 3.0.1.41 – 13.01.2020
 • 3.0.1.40 – 13.02.2020
 • 3.0.1.34 – 07.01.2020
 • 3.0.1.25 – 11.12.2019
 • 3.0.1.19 – 05.12.2019
 • 3.0.1.17 – 05.12.2019
 • 3.0.1.15 – 04.12.2019
 • 3.0.1.9  – 27.11.2019
 • 3.0.1.5  – 25.11.2019
 • 3.0.0.31 – 21.11.2019
 • 3.0.0.24 – 20.11.2019
 • 3.0.0.21 – 18.11.2019
 • 3.0.0.19 – 18.11.2019
 •  2.1.2.99 – 07.09.2019
 •  2.1.2.92 – 02.09.2019
 • 2.1.2.85 – 01.09.2019

Versjoner  2.1.0. 27 – 2.1.2 84 ble lagt ut på et annen distribusjonsserver, som ikke lengre tilgjengelig.

15.februar 2019

Noen av nyhetene i versjon 2.1.0.27

 • Rapporter som manglet eller feilet i forrige versjon, er lagt til eller utbedret
 • Filtre for medlemsrapportene er forbedret, slik at de sørger for oppdatering av rapporten etter hvert som valg blir gjort i dialogen.
 • Det er lagt inn filter på klassetyper og klasser i flere av medlemsrapportene
 • Det er nå mulig å kopier e-postadresser fra medlemslisten til utklippstavlen, for de som ønsker å sende e-post til sine medlemmer. Tast Alt+C, eller finn valget i Fil-menyen.
  Lim inn adressene i Blindkopi-feltet i en ny e-post, så får mottakere en e-post uten å se alle de andre som står som mottakere.
 • Fjernhjelp-funksjon er utbedret. Du får nå et varsel om at TeamViewer-klienten starter opp, hvis du har lyktes med å laste den ned.
 • Du kan lagre listene som vises i alphareg direkte til en Excel-fil, slik du ser dem i programmet. Tast Alt+X når du står på en side hvor dette valget er muliggjort. Du finner også valg for dette i Fil-menyen.
 • Ellers er det gjort små forbedringer på flere punkter hvor vi har fått tilbakemeldinger om problemer.

31 Januar 2019

Nytt i versjon 2.1.0.9.

 • Funksjon for rapportering i alphareg er byttet ut med en helt ny modul. Det betyr bl.a. at de fleste rapporter kan vises raskere, enn med den gamle modulen.
 • Designet i forhåndsvisningsvinduet er nytt, grunnet den nye modulen.
 • Knapper for utskrift mm er større, og bør være lettere å finne for de fleste.
 • Forhåndsvisning av rapporter skjer etter hvert som du velger rapporter i nedtrekkslistene. Det er dermed ikke nødvendig å trykke på oppfriskningsknappen.
 • Alle rapportene er designet om for å passe bedre for eksport til Word og Excel.
 • Eksport til Word gir nå et dokument som er lettere å redigere. Dette går litt på bekostning av formatet på dokumentet ikke er nøyaktig lik selve rapporten. Hvis du behøver en fil som er nøyaktig lik, bør du velg PDF.
 • Fra Egne rapporter under gruppen Medlem, er det nå mulig å velge et forenklet design som egner seg bedre som adresseliste, ved at Topp og Bunntekst er fjernet.
 • Valgte rapporter og innstillinger huskes nå om du bytter klient eller år.
 • Budsjett er forbedret for budsjettering pr. avdeling. Du velger aktuell avdeling oppe i verktøybåndet, i rammen «Planlegging» til høyre for knappen for «Budsjett».
 • Budsjettvinduet har fått sperre for registering på annet enn de måneder som aktuelle, utfra hvilken fordelingsmatrise som er valgt. Dermed sikrer du at budsjettet er på de måneder som er aktuelle ved sammeling mellom regnskap og budsjett. «Fordel årlig» åpner f.eks. bare for registrering på januar, mens «Fordel kvartalsvis» åpner for Januar, april, juli og oktober.
 • Rapportering pr. avdeling og prosjekt er utbedret i de rapportene som har valg for dette.

Merk. Har du den elder verjson av Windows Vista, eller Windows 7, kan det hende du får problemer med å benytte den nye rapportmodulen.
Du har da mulighet til å hente tilbake den forrige versjonen av alphareg  ved å velge å gjenopprette programmet til forrige versjon i avinstallere program i kontorllpanelet.
Men fortinnsvis bør du heller sørge for å oppgradere Windows slik at du slipper feilmeldingene, eventulet innstallere alphareg på en PC med Windows 10.

15.august 2018

Versjon 2.0.2.24. med noen nyheter som lenge har vært etterspurt.

 • Terminavsluttning med tømming av mva-konti. Du finner funksjonen på den nye siden “OPPSETT | MVA Terminer”
 • Utskrift av bilag. Skriver ut alle linjene på aktivt bilag.  “Fil | Skriv ut linje …”, eller tast Alt+P
 • Gjenoppretting av slettet bilag. Hvis bilagslinje som slettes ikke tilhører siste bilag i listen, blir linjen ikke fysisk slettet, men bare skjult fra listen. Det er nå mulig å hente tilbake alle linjer som er slettet. “Fil | Gjenopprett bilagslinjer …”. Du må angi bilagsnummer, og alle linjer som er skjult som tilhører dette bilagsnr blir hentet tilbake. Merk at beløpet vil være 0,00.
 • For å unngå “hull” i bilagsnummer serien, vil nå siste linje som slettes fra et bilag og som ikke tilhøre siste bilag i listen ikke bli fysisk slettet eller skjult, men fortsatt vises med 0,00 som beløp, og tekst som viser at det er slettet. Linjen vil vises i Bilagjournalen ,men ikke i utskrift fra Hovedbok.
 • Ny modul for import av Faktura-bilag, med betalinger av disse. Dette er en nyttig modul for de som fakturerer i et eksternt program hvor det der er mulig å lagre transaksjonene til en Excel-fil. Kontakt AlphaReg AS for mer info.

11.juli 2018

Versjon 2.0.2.20 som bare er korrigert for 2 feil som ble introdusert i ver. 2.0.2.12

 • Korrigert for inngående balanse som trakk med seg IB fra foregående år
 • Korrigert for feil som kunne oppstå ved utskrift av faktura.

09.juli 2018

Versjon 2.0.2.12. Denne versjonen har en komplett ny versjon av grunnkomponentene vi bruker i alphareg. Vi lister ikke opp detaljer om hva produsenten av disse har gjort av endringer. Det er hovedsakelig utbedringer i de modulene vi benytter, men ingen ny funksjonalitet som påvirker alphareg.

Det vi selv har gjort av endringer er:

 • Det er nå mulig å selv velge skrifttype for rapportene i alphareg. Valget gjelder generelt, og vil påvirke alle rapportene, med unntak av Næringsoppgave 1. Standard skrifttype en nå Arial i alle rapporter. Ønsker du en annen type, finner du valget med å trykke på knappen «Oppsett rapporter» på siden RAPPORTER, eller fra «Fil | Innstillinger»
 • Det er gjort forbedringer på når musepeker vises som vent-symbol i ulike sammenhenger. Det var situasjoner hvor det ikke gikk helt klart fram at alphareg var opptatt med å handtere data. De fleste av disse situasjonene skal nå være løst.
 • Det er gjort en utvidelse av funksjon for import av fakturabilag. Ta kontakt med support om dette er noe du har behov for. Fakturering direkte fra alphareg er likevel vår anbefalte løsning
 • Standardrapporten “Reskontro” kan filtreres på å bare vise kunder som har utgåenede balanse forskjellig fra 0.00, eller med gitt kundenr. Kan også vises status på en gitt dato.

25 Juni 2018

Versjon 2.0.4.6

 • Forbedret purrefunksjon på medlemsfakturaer. Vil nå også fungere når fakturaene er bokført.
 • Korrigert for noen småfeil som oppstår ved helt spesielle tilfeller.

13 juni 2018

Versjon 2.0.4.0 er nå minimumsversjon du kan kjøre med. Det skjer derfor en obligatorisk oppdatering når du starter alphareg, hvis du har en versjon som er eldre enn det.
Noen av endringene som er gjort i denne versjon.

 • Oppdatert postnummerliste
 • Medlemsstatusrapporten er utbedret noe. Tar nå også hensyn til krediteringer for visning av betalt-status. Alle beløpene vises på høyre side av rapporten.
 • Kreditnota på siden Salg vil også oppdatere medlemsstatus, hvis faktura som krediteres stammer fra et medlemskrav
 • Lagt til mulighet for å importere Bilag, Kontoplan og Avdelinger fra Excel.
 • Oppsett for ulike importformat fra Excel kan skrives til fil, og leses inn fra samme.

01 juni 2018

 • Lagt til mulighet for å slette betalingsstatus på alle medlemmer som er knyttet til samme bilagsnr. Kan være nyttig der hvor status har blitt satt til betalt på mange ved en feil.
 • Mulig å slette betalingsstatus også på linjer som er bokført som faktura.
 • Mulig å sette betalt status uten bokføring også på kravlinjer som er bokført som faktura. Nyttig når innbetaling er bokført, men status ikke har blitt oppdatert på medlemskravet.
 • Filtrere medlemmer etter avdeling på alle aktuelle sider under Medlem
 • Mulig å lese inn ferdig oppsett fra fil for import fra Excel for kunder, person/medlem, faktura og lønnsfiler. Er da også mulig å eksporter tilsvarende oppsett til fil.

29 mai 2018

Installasjonskilden for denne versjonen er flyttet til ny server. Du blir automatisk koblet til riktig server når du forsøker å oppgradere. Du behøver sånn sett ikke gjøre noe, men web-adressen du ser i intallasjonsbildet vil være noe anderlees enn før. Noen antivirusprogram kan eventuelt reagere på dette.
Den nye nedlastningssiden finner du på  https://publish.blob.core.windows.net/alphareg/publish.htm.

Hva som er endret i denne versjon.

 • Korrigert for feilmelding som vises ved forsøk på avslutte regnskapsår
 • Lagt til muligheter for gebyr også på medlemskrav som ikke ble bokført ved fakturering.
 • Forbedret layout på utskrift av purring, hvor purreteksten kunne overskrive linjenes om viste hva det ble purret på
 • Korrigert for feil hvor ører på medlemsfaktura ikke vises riktig.. ( 00 i ørefeltet,  selv om beløpet ikke var avrundet)
 • Forbedret visning av ubetalt beløp på medlemsavgift, hvor det er blitt purret med tillegg av gebyr og renter.
 • Utskriften av medlemsstatus er forbedret. Kunne i tidliger versjon vise doble linjer på medlemmer.
 • Lagt til flere kontotyper  som tilgjengelige valg av konto for konteringsgruppe .
 • Forbedret bokføring av kunde- og leverandørfakturaer. Kunne gi feilmelding i tidliger verson.
 • Korrigert feil som kunne oppstå ved oppdatering av bilag hvor fakturanummer inneholdt ikke nummeriske tegn.

Hva som forsatt ikke er kommet med, men som det jobbes med:

 • Filtrering/gruppering på avdeling ved utskrift av faktura.
 • Forbedre sletting av betalt-status hvor dette er gjort uten bokføring
 • Forbedre bokføring av renter og gebyr. I denne versjon blir all innbetaling ført uten fordeling på konto

15 mai 2018

Vi har lagt ut flere oppdatering siden mandag, hvor dette er noen av endringene vi har gjort.

 • Oppdatert versjon nærginsoppgave 1
 • Medlemsfakturering med mva er utbedret. Det er nå valgfritt om beløpet du fører på klassen skal være med eller uten mva.
 • Forbedret mulighet til å kreditere helt en medlemsfaktura (tilbud) uten at dette blir bokført.
 • Mulig å endre forfallsdato på ikke betalte krav. Høyreklikk i feltet for forfalldato og endre til ønsket dato.
 • Du kan fjerne betalingsstaus på krav som ikke har blitt bokført, men som har status betalt. Bokførte betalinger endres ved å redigere i bilagsregisteret.
 • Hvis PC-skjermen har for lav oppsløsning for å vise alle detaljer i programmet, er det mulig å slå på visning av rullekontroller i skjemabildet.

19 februar 2018

Ver. 2.0.3.19 publisert. Noen endringer som er gjort:

 • Utmeldtdato som ble hengende igjen etter at utmeldt medlem var satt som aktiv, er fikset.
 • Ikke mulig å endre kjønn på medlem, siden valglisten for denne var skjult, er fikset.
 • Det er nå mulig å endre nr. på både Medlem og Kunde via høyreklikkmeny i nummerfelt. (menyen er tilgjengelig i Redigeringsmodus)
 • KID: Reskontro-bokføring av tilbudsfaktura kan samles på samme bilagsnr som innbetalingene pr. Arikiv.ID. Valg gjøres på siden Innstillinger | Medlem | Faktura.
 • KID: Det er mulig å få utskrift av bilaget pr. Arkiv.ID etter utført import av bankfil. (Utskriften vil også bli generelt tilgjengelig i senere versjon) Valg gjøres på siden Innstillinger | Medlem | Faktura.

12.februar 2018

Ny versjon med forbedringer i Medlems-modulen

I denne versjonen er det hovedsakelig gjort forbedringer i Medlems-modulen. Bl.a. vedr. registering av betalte kontingenter hvor kravet ble sendt ut i 2017, mens innbetalingen er gjort i 2018. Her kan man velge at reskontrokravet som generes, får samme bilagsdato som innbetalingen. I tillegg til at de også kan føres på samme bilagsnr. Her kunne det bli feil tidligere, men er nå fikset.
Har du bilag som allerede er blitt ført på feil regnskapsår, kan du registrere disse på nytt ved først å slette både bilagslinje både for reskontro- og innbetalingsbilaget, og så foreta en ny registrering av betalingen.

I tillegg har vi fått på plass OCR-innlesing også av «frivillige» fakturaer med KID. Tilbudet som ligger bak Fakturanummeret i KID-nummeret, blir nå hentet fra Tilbud-tabellen, og reskontro-poster blir opprette med bokføring på alle aktuelle inntekstkonti i regnskapet.
Bilagslinje for bankkonto blir laget med en linje pr «Arkiv.ID», slik at det skal være lett å avstemme bankkonto-utskriften mot utskriften fra hovedbok.
Dette gjelder også innlesing av vanlige OCR-filer som går mot ordinære fakturaer.

30. mai 2017; Mange forbedringer og forenklinger lagt til i Salg/Fakturering

 • Det vises tips om hva som bør korrigeres på grunndata før fakturering, om noen av punktene mangler
 • Hvis det ikke finnes prislister, vil ikke nedtrekksliste for priser vises
 • Mulig å velge prosjekt – hvis dette ikke finnes, vises bare et grått felt
 • Etter lagring av ny faktura, vises spørsmål om du vil opprette ny fakturalinje. Hvis ja, flyttes fokus til siden Faktura – Detaljer, og ny linje opprettes automatisk.
 • Hvis det ikke finnes noen linjer på siden Faktura – Detaljer, vil det alltid opprettes en ny linje
 • For å legge til flere linjer trykker du på Lag ny knappen eller taster CTRL-A
 • Hvis det ikke finnes varer, vil bare Fritekstlinjen vises
 • Konteringsgrupper og varetype opprettes automatisk, hvis de ikke finnes
 • Om det ikke finnes bokføringskonto for konteringsgruppen, er det mulig å velge dette ved lagring av linjen. Valget blir tatt vare på.
 • Lagt til mulighet for å overstyre pris som kommer fra varen på fakturalinjen
 • Det er lagt til nytt felt på vare for å angi kostpris

24. mai 2017; Problem med antivirus programvare ved installasjon av alphareg

Spesielt gjelder dette nye Pc’er med Windows 10 og McAfee antivirus program, men også i noen tilfeller med F-Secure. Disse skaper problemer etter installasjonen når Microsoft SQL databasen anropes. Vi anbefaler å benytter Windows innebygde virusbeskyttelse Windows Defender i stedet. Denne er del av operativsystemet fra Windows 8, men kan også installeres på tidligere versjoner.

Litt info om dette finnes her: https://support.microsoft.com/nb-no/help/17464/windows-defender-help-protect-computer

Gammel artikkel, men fortsatt like aktuell:http://www.dinside.no/data/windows-defender-i-windows-8/61442860

21. mai 2017, Nye alphareg Medlem er klar for kontrolert leveranse!

Nye alphareg Medlem er en videreføring av AlphaReg Medlemssystem. Med kontrolert leveranse mener vi at et utvalg av nye og eksisterende kunder får tilbud om igangkjøring av den nye modulen først. Dette for å sikre at vi kan yte nødvendig støtte og service til dere i oppstartfasen. Mange av dere eksisterende kunder benytter veldig gamle versjoner og benytter løsningen på forskjellig måte. Vi må sikre at konverteringen fra gammel til ny løsning fungerer bra.

Vi vil sende dere tilbud om oppgradering fortløpende. Hvis du ikke tidligere har vært i kontakt med oss angående nye alphareg Medlem, og du ønsker å få oppgradert så snart som mulig, så send oss en epost til: post@alphareg.no eller ring oss på 71 25 75 55.

Medlem leveres som en modul i alphareg og modulen inkluderer fakturering og er tett koplet til Regnskap, men det er ikke et krav at man kjøper alphareg Regnskap for å nyttiggjøre seg funksjonaliteten i Medlem.

10. mars 2017, ny versjon publisert med endringer i Næringsoppgaven

Næringsoppgave er nå revidert og skal vise riktige beløp.

Det er laget en rapport «Oppsett | Kontoplan – post i næringsoppgave» til hjelp der man ikke har fått beløp inn i riktig post på oppgaven. Rapporten viser hvilke poster hver konto er styrt mot.  Man kan ikke endre posten kontoen er koblet mot, men man kan sørge for at det blir ført på riktig konto regnskapet.

Det finnes også en kontrollrapport for å verifisere at alle kontoserier er «mappet» mot en post i næringsoppgaven.

Viser denne feil, dvs. noe annet enn i bildet under,  bør man oppdatere databasen fra «Fil | Oppdater database»

9. mars 2017, Rapport «Bilag og budsjett | Budsjett i år og i fjor»

Denne rapporten viser nå beregnet resultat av budsjettet.

8. mars 2017, tittel på vindu for oppgradering av alphareg viser nå årsaken til oppgradering

17. februar 2017,  ny versjon publisert med endringer og ny skattemelding for merverdiavgift

Mange av rapportene er gjennomgått for å kunne håndtere 2 ulike kontoversjoner. Rapportene for budsjett har fått utbedret spørring som håndterer mange feil som fantes i den gamle, samt litt bedre layout. Rapporten for Kontoplan viser nå versjonsnummer + «duplikater» av konti. Duplikater bør ikke være noe problem lengre, og er også nødvendig hvor det benyttes avvikende regnskapsår 2016/2017. Rapporten viser i alle fall om dette finnes.

4. januar 2017, Hvordan avslutte regnskapsår

Før du kan avslutte regnskapsår (2016) må du gjøre følgende:

 • Stå på regnskapet det gjelder og årstall = det året som skal avsluttes (2016)
 • Velg fanen Oppsett og deretter Kontoplan i verktøy linjen
 • Disse konti må finnes;  1500 Kundefordringer, 2400 Leverandørgjeld, 2000/2050 Nettoformue og 8960 Årets overskudd/underskudd. Hvis de mangler hos deg må du opprette de med Lag ny.
 • Når dette er gjort velger du Regnskapsår og oppretter det nye regnskapsåret(2017) med Lag ny
 • Nå kan du velge regnskapsåret som skal avsluttes i tabellen(2016) så den linjen er markert “blå”. Da blir det mulig å velge Avslutt år i verktøy linjen. Følg videre instruksjoner i Hjelp som du finner under Fil|Hjelp eller ved å trykke F1.

3. januar 2017, Endre navn på regnskaps år

Det er nå mulig å angi navnet på regnskapsåret, enten ved å høyreklikke på teksten i vinduet eller å angi det direkte når man oppretter et nytt regnskaps år.

3. januar 2017, Endringer ny moms innberetning

Det er nå mulig å velge antall terminer som skal vises på mva-rapporten – gjelder også for rapporten for 2016. Antall terminer velges under Regnskapsår, i ramme for MVA. Dette valget kan altså settes per år. Dersom du endrer valg av terminer så må du lagre dette, avslutte alphareg og så starte alphareg på nytt. (Terminendring blir ikke aktivt uten en omstart av alphareg).

Nye mva-koder er innført. Den merkbare forskjellen for de fleste vil være at gammel kode 10 (25 % mva på inntekt) nå vil være kode 3, mens gammel kode 20 (25 % mva på utgifter) er kode 1.

Det blir opprettet manglende mva-konti ved oppretting av nytt år, når de nye koden initieres. Kodene er de samme som er brukt i SAF-T. Det finnes et felt som angir hvilken kode fra det gamle systemet som erstattes, eventuelt om dette er en ny kode.

Det finnes mange nye koder som bare skal brukes i helt spesielle tilfeller, som kjøp av varer og tjenester fra utland, med eller uten fradragsrett, kjøp av gull og klimakvoter (25 %, 15 %, 11,11 % og 10 % mva).

Disse skal den nye mva-rapporten håndtere, mens bokføring med disse må gjøres manuelt (så langt).

Det er mulig å velge om man på mva-rapporten vil ha beregnet mva fra grunnlag (standard valg), eller det som er ført på mva-kontiene. Valget settes under Fil | Innstillinger. Forutsetter da at alle beløp som skal være med, har fått en mva-kode. Dette gjelder bare for mva som skal refunderes. Dette er nødvendig for å kunne få refundert mva  som er betalt direkte på faktura fra tollvesenet (aktuelt for 2016).

Når debet eller kredit er en mva-konto, kan en velge mva kode på posteringen.

Det er gjort noen endringer i hvordan mva håndteres på bilaget. Bl.a. om det er huket av for «Behandles alltid som netto grunnlag» på mva-koden (ved motsatt avgiftsplikt), så vil det bli foreslått Netto, eksklusiv mva. på mva. valglisten. Hvis debet eller kredit er en mva-konto, blir det heller ikke beregnet mva av beløpet, men valgt kode blir lagret med posteringen.

Ellers finnes det nå en versjon 2017 liste med de nye mva-koder.

19. desember 2016, Oppgradere til nye alphareg nå eller vente?

Det er ikke nødvendig å avslutte regnskapsåret i “gamle” AlphaReg før man konverteres til nye alphareg. Men om det er blitt gjort, og nytt år (som ikke kan slettes) er opprettet, så bør man legge inn minst ett bilag på det nye året før man konverterer. Dermed sikrer man at startdato og periode for det nye året blir riktig.

12. desember 2016, Endringer ifm ny moms innberetning i 2017

Innen 1. januar 2017 legger vi ut en ny versjon av alphareg som inneholder nye momskoder for håndtering av innførselsmerverdiavgift fra 2017. I samme versjon legger vi til mulighet for å velge månedlig og årlig termin for den eksisterende MVA-oppgaven.

Innen 1. mars 2017 legger vi ut en ny versjon av alphareg med den nye rapporten – Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring. Denne rapporten vil inneholde de endringer som kreves fra Skatteetaten og gir grunnlagsinformasjon for registrering i Altinn.

30. september 2016, Nye alphareg Medlem leveres i 4. kvartal 2016!

Den nye Medlem modulen skal erstatte det Medlemssystemet som i dag benyttes av mer enn 1000 kunder – de aller fleste av disse i kombinasjon med Regnskap og Faktura. I denne første leveransen har vi fokus på å dekke all basis funksjonalitet som fantes i det gamle Medlemssystemet og som vil dekke behovet til de aller fleste eksisterende kunder.

I tillegg har vi fokus på å levere en  enveis integrasjon fra Norges Idrettsforbunds (NIF) KlubbAdmin løsning via en Excel eksport, som så kan benyttes for å  oppdatere medlemsregisteret i alphareg. En løsning som er valgt for å holde prisen på alphareg Medlem lavest mulig. Dette betyr, for alle som er tilknyttet NIF, at alt vedlikehold av medlemmene skjer i KlubbAdmin og oppdateres tilbake til alphareg. Innkreving av medlems-, trenings- avgifter kan skje direkte i alphareg Medlem eller via KlubbAdmin. Velges KlubbAdmin til dette kan det også , via Excel eksport fra KlubbAdmin, leses inn i alphareg hvilke medlemmer har betalt hva.

Vi kommer nærmere tilbake med mer eksakt beskrivelse av hva som inngår i nye alphareg Medlem senere

28. september 2016, Vi har i dag publisert oppdateringer til alphareg, versjon 1.2.5:

Vesentlige nyheter i denne versjonen er

 • Postnummerregisteret er oppdatert med  nye postnummer. Jfr. Postens melding om nye postadresser fra 1.okt.
 • Enklere tilgang til hjelpesystem og brukerstøtte på nett via knapper i regnskap bildet
 • Bilde for å registrere Prosjekt
 • Bilde for å registrere Kostnadsbærer
 • Gruppen «Dimensjoner» på OPPSETT som samler knapper for tilgang til skjermbilder for Avdeling, Prosjekt og Kostnadsbærer
 • Innstillinger for valgfri visning av felt i bilag bildet: Mva, Kunder, Avdeling, Prosjekt, Kostnadsbærer
 • Mulig å postere bilagslinjer mot Prosjekt og/eller Kostnadsbærer
 • Mulig å ta ut rapporter filtrert på Prosjekt og Kostnadsbærer (Hovedbok og Bilagsjournal)
 • Mulig å slå av merket for fakturert på Faktura som ikke lengre er bokført, men som likevel er markert som fakturert
 • Bedre kontroll på at Hovedbokskonto for kunder er valgt før fakturering
 • Endret navn på begrepene «Produktkonto» og «Konteringsmal» til «Konteringsgruppe» og «-detaljer»
 • Forbedret oppsett for varetyper og konteringsregler ved fakturering av  disse

I tillegg er det gjort rettelser og mange forbedringer.

27. september 2016, Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017:

Dagens omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av en ny Skattemelding for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen får 19 poster mot dagens 11 poster. Dette innebærer en økning i detaljeringsgraden sammenlignet med dagens oppgave. Vi gjør nå de nødvendige tilpasninger i alphareg og en ny versjon, som automatisk blir oppdatert hos deg, vil være klar i god tid før første innrapportering i 2017.

For mer informasjon se Skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/mva-melding

31. august 2016:

Vi har nå ferdig utviklet og under test tilsvarende løsning som for Avdeling for Prosjekt og Kostnadsbærer. Følg med her så vil dere få informasjon med en gang dette er tilgjengelig for dere!

25. august 2016:

Mer enn 300 kunder bruker nå nye alphareg.

Vi har sendt ut brev til alle som fortsatt benytter gamle versjoner av alphareg med en forenklet prosedyre for oppgradering med kopiering av alle regnskapsdata fra gammelt til nytt. Responsen så langt har vært meget god. Vi håper at flere av dere benytter dette tilbudet slik at dere kommer over på en moderne og mer funksjonsrik løsning som inkluderer fri support.

15. juni 2016:

For dere som fører avdelings regnskap er nå et utvalg rapporter klare. Under Rapporter i menyen finner dere et utvalg avdelings rapporter. Dette gjelder for rapportene; Hovedbok (Full utskrift), Regnskap Hovedbok og Bilagjournal samt Resultat og Balanse, Balanse- og Årsresultat- rapport. Gi oss tilbakemelding på om det er noe dere savner!

Nedenfor finner dere tips fra oss eller kunder som kan være nyttige for deg å kjenne til og gjøre hverdagen med alphareg enda enklere!

Oversikt:

GENERELT

Har jeg siste versjon av alphareg?
Windows blokkerer oppstart av alphareg
Hvorfor har jeg ikke fått oppdatert?
Hvorfor starter ikke programmet etter en oppdatering?
Hvilke lisenser har jeg?
Hvordan fjerner jeg felt/faner jeg ikke ønsker å se?
Hvordan flytter jeg alphareg til en ny PC?
Hvordan avslutte regnskapsår?
Hvordan endre navn på regnskapsår?
Hvordan sende sikkerhetskopi av database til AlphaReg brukerstøtte?
Hvordan gjenopprette database fra sikkerhetskopi?
Hvordan hinder jeg at alphareg plutselig og unødvendig endrer størrelse under bruk?

REGNSKAP

Hvordan registrere jeg inngående balanse (startverdier)
Hvordan oppretter jeg  et nytt bilag
Hvordan får jeg vist/presentert en rapport?
Hvordan finner jeg bilag?
Hvordan finne en kunde?
Hvordan endre navn på kunde?
Hvordan sortere en liste?
Hvordan velge å vise bare kunder eller bare medlemmer?
Hvordan definere en kunde som leverandør og/eller medlem?
Hvordan få ulike nummerserier på kunde,leverandører,medlem?
Hvordan velger jeg mellom “fritekst” og vare på fakturalinjer?
Tastevalg for å lagre endringer, gjelder overalt?
Hvordan endre eksisterende bilagslinjer?
Hvordan slå av funksjon for automatisk nytt bilag?
Hvordan opprette nytt bilag/linje via tastaturet?
Hvordan få fylt ut beløpfeltet automatisk?
Hvordan hurtig registrere inn/utbetalinger?
Hvordan lage et utleggbilag med fiktivt fakturanummer?

MEDLEM:

Fastsette klasser med pris og tilordne medlemmer til riktig klasse
Fakturering av medlemsavgift og registrering av innbetalinger
Fakturering med KID og innlesing av OCR bank fil
Import av medlemmer fra NIFs KlubbAdmin

Hvordan oppretter jeg faktura på medlemskontingent?
Hvordan registrerer jeg en innbetaling av medlemskontingent?
Hvordan krediterer jeg et medlemskrav/faktura?
Hvordan sletter jeg en linje fra sendte medlemskrav?
Hvordan setter jeg fødselsdato på et medlem?
Hvordan endrer jeg klasse/pris på et medlem blir fakturert etter?

Har jeg siste versjon av alphareg? Hvorfor har jeg ikke fått oppdatert?

1. juni 2017 publiserte vi versjon 2.0.0.14 av alphareg. Dette er en påkrevet oppdatering. Fra og med denne versjonen ser du publisert versjon i oppstartbildet, og ikke filversjonen som ble vist tidligere.

Hvis snarveien alphareg er startet opp fra peker til den lokalt cashede .exe filen, i stedet for oppstartfilen på vår web-server, vises det en advarsel under oppstart av programmet. Samme advarsel vises hvis man åpner Fil | Om alphareg:

 • Hvis man har hoppet over en oppdatering, vil det alltid vises en info i oppstartbildet som forteller at det finnes en nyere versjon. Klikk på knappen «Oppdater til siste versjon!» Da starter alphareg på nytt, fra web-serveren.
 • Du kan også oppdatere til siste versjon ved å åpne “Kontrollpanel” i Windows, og velge “Programmer | Avinstaller program”
  Trykk på ikonet for alphareg, så ser du lenken for å oppdatere  programmet i feltet “Oppdateringsinfo”

  Trykk på lenken, så hentes siste versjon av alphareg fra nettsiden vår.
  Får du spørsmål om hva du vil gjøre med filen, så velg Åpne eller Kjør.Tilbake til oversikt

Hvorfor starter ikke programmet etter en oppdatering?

Det kan hende at programmet i sjeldne tilfeller ikke vil starte opp etter at det er gjort en oppdatering. Dette fikser man ved å avinstaller programmet fra kontrollpanel, og starte det opp på nytt direkte fra publiserings-serveren til alphareg. Merk: Det er bare appen som blir fjernet med denne metoden. Alle lagrede data blir bevart.
Her er oppskriften for hvordan dette gjøres:

 • Åpne kontrollpanelet:
  Det kan gjøre på mange måter, enten direkte fra Startmenyen,
  ved å skrive inn «Kontrollpanel» i adressefeltet i Windows Utforsker eller ved å søke etter «Kontrollpanel» i Apper.
 • I kontrollpanelet åpner man «Programmer | Avinstallere et program»
 • I listen over installerte program, søker man fram til og marker linjen «alphareg», og trykker på teksten «Avinstallere/endre»
 • Man skal da få opp bildet «alphareg Vedlikehold». Marker for «Fjern programmet fra datamaskinen» og klikk OK.

Merk: Det er bare selve «Appen» som blir fjernet. Regnskap med lisenser og data blir bevart.

 • Når programmet er fjernet, starter man alphareg på nytt  fra linken nedenfor. Appen blir nå installert på nytt, og bør startet opp som normalt, også etter en oppdatering av databasen.
  http://download.alphareg.no/alphareg/publish.htm

Tilbake til oversikt

Hvilke lisenser har jeg?

Fra og med versjon 2 av alphareg er det lagt til et nytt vindu under Fil | Innstilinger som viser hvilke moduler man har lisens på:

Man kan slå av moduler (Faner)  man ikke ønsker å se her ved å “klikke bort” hake på de moduler (Faner) man ikke ønsker skal være synlige i sin versjon av alphareg.
Tilbake til oversikt

Hvordan flytter jeg alphareg til en ny PC?

Hvis du installerer alpahreg på en ny PC, og har den siste backupen av database fra alphareg liggende på en minnepenn koblet til PC, vil installasjon som regel finne denne backupen der, og foreslå å gjenopprette data fra denne.
Hvis du an en eller annen grunn ikke har fått inn data på denne måten, finner du her en oppskrift på hvordan du flytter database manuelt.
PDF-fil med veiledning for flytting av database
Tilbake til oversikt

Hvordan avslutte regnskapsår?

Før du kan avslutte regnskapsår må du gjøre følgende:

   • Stå på regnskapet det gjelder og årstall = det året som skal avsluttes
   • Velg fanen Oppsett og deretter Kontoplan i verktøy linjen
   • Disse konti må finnes;  1500 Kundefordringer, 2400 Leverandørgjeld, 2000/2050 Nettoformue og 8960 Årets overskudd/underskudd. Hvis de mangler hos deg må du opprette de med Lag ny.
   • Når dette er gjort velger du Regnskapsår og oppretter det nye regnskapsåret med Lag ny
   • Nå kan du velge regnskapsåret som skal avsluttes i tabellen(2016) så den linjen er markert “blå”. Da blir det mulig å velge Avslutt år i verktøy linjen. Følg videre instruksjoner i Hjelp som du finner under Fil|Hjelp eller ved å trykke F1. Last ned Alpahreg QuickStart Guide for overgang til nytt år her !
    Tilbake til oversikt

Hvordan endre navn på regnskapsår?

Det er nå mulig å angi navnet på regnskapsåret, enten ved å høyreklikke på teksten i vinduet eller å angi det direkte når man oppretter et nytt regnskaps år.
Tilbake til oversikt

Hvordan sende sikkerhetskopi av database til AlphaReg Brukerstøtte

Hvis du har avtalt med AlphaReg brukerstøtte at du skal sende en kopi av databasen på e-post, så finner du beskrivelse av hvordan du gjøre det i dette dokumentet
Tilbake til oversikt

Hvordan gjenopprette databasen fra en sikkerhetskopi

Hvis du har behov for å hente tilbake data fra en sikkehetskopi, finner du veiledning for hvordan dette gjøres i dette dokumentet

Hvordan får jeg vist/presentert en rapport?

Hvis en rapport ikke vises umiddelbart etter at den er valgt, klikk på knappen «Vis». Enkelte rapporter tar litt tid å produser, så det er lagt inne en forsinkelse for å kunne gjøre andre valg før den setter i gang «produksjon». Velger du en periode, filter eller noe annet, har dette samme effekt som «Vis».
Tilbake til oversikt

Hvordan fjerner jeg felt/faner jeg ikke ønsker å se?

Du kan selv velge om du vil vise alle feltene i registreringsbildet for Regnskap. Under «Fil | Innstillinger» huker du av for de funksjonene du ønsker å se. Noen av valgene vil også styre visning av tilhørende skjermbilder.  F.eks. vil valget «Vis reskontro» styre visning av fanen «Kunder».
Tilbake til oversikt

Hvordan finner jeg bilag?

For raskt å finne fram til et bestemt bilag, kan du taste inn ønsket bilagsnummer i feltet «Bilag nr.:» i rammen «Søk» og taste Enter.Klikk på «Avansert søk» for flere alternativer.
Tilbake til oversikt

Hvordan finne en kunde?

I skjermbildet for «Kunder» har noen av feltene grønn bakgrunnsfarge. Dette viser at dette feltet kan benyttes som søkefelt. Skriv inn navn på kunden du vil finne, og tast «Enter». Finnes det en kunde som har hele eller deler av navnet likt søkebegrepet, vil fokus settes på denne.
Tilbake til oversikt

Hvordan endre navn på kunde?

I skjermbildet for «Kunder» har feltet for «Navn» en grønn bakgrunnsfarge, som indikerer at dette kan benyttes til søk. Om du har behov for å endre navnet på kunden, kan du høyreklikke i feltet og velge «Rediger alle felt». Dette vil slå av søkemodus. Kundenummer kan du ikke endre, da dette inngår som del av primærnøkkelen i databasen.
Tilbake til oversikt

Hvordan sortere en liste?

På siden «Kunder» kan du sortere listen etter kolonne. Klikk på kolonneteksten for å sorter listen alfanumerisk etter denne kolonnen. Klikk en gang til for å sortere listen motsatt. Har du markert første linje i listen, vil fokus flytte til den nye linjen som kommer først. Har du markert en annen linje, vil fokus på linjen beholdes.
Tilbake til oversikt

Hvordan velge å vise bare kunder eller bare medlemmer?

På siden «Kunder» filtrerer du listen for visning av Kunder, Leverandører eller Medlemer med knappene som ligger i ramme «Filter».
Tilbake til oversikt

Hvordan definere en kunde som leverandør og/eller medlem?

På siden «Kunder» kan du velge om en «Kunde» skal være både leverandør og/eller medlem ved å huke av for disse valgene i skjermbildet. Dette styrer hvilke som vises i listen ved bruk av filterknappene.
Tilbake til oversikt

Hvordan få ulike nummerserier på kunde,leverandører,medlem?

Når du oppretter en ny kunde, leverandør eller medlem, vil alphareg foreslå neste ledige nummer for vedkommende. Under «Innstillinger | Nummerserier» kan du selv angi innenfor hvilke intervall, det for hver av  gruppene, skal søkes etter neste ledige nummer. Det er aktivt filter på side «KUNDER» som avgjør hvilken nummerserien som benyttes.
Tilbake til oversikt

Hvordan velger jeg mellom “fritekst” og vare på fakturalinjer?

Når du oppretter nye fakturalinjer, får du med konteringsgruppe, pris og enhet fra varen du velger fra vareregisteret. Du kan alternativt velge «Fritekst» som vare. Da må du selve angi teksten som skal vises på fakturalinje, velge konteringsgruppe (for bokføring), enhet og pris pr. enhet. Linjesum og mva beregnes så ut fra valgene du gjør.
Tilbake til oversikt

Tastevalg for å lagre endringer, gjelder overalt?

Man kan alltid taste Ctrl+Enter for å lagre direkte selv om lagreknappen ikke er aktivert. Gjelder alle sider i alpahreg.
Tilbake til oversikt

Hvordan endre eksisterende bilagslinjer?

I AlphaReg ver.16 og eldre, kunne du endre tidligere registrerte bilag ved å rediger direkte i listen. Du kan ikke endre i listen i nye alpahreg, men ved å klikke på linjen du vil gjøre endringer på, kan du gjøre de samme endringene i detaljbildet ovenfor listen. (Samme sted som du registrerte ett nytt bilag)Et regnskapsår som er lukket, er sperret mot endringer. Det ser du ved at alle feltene har en grå bakrunnsfarge.
Tilbake til oversikt

Hvordan slå av funksjon for automatisk nytt bilag?

Når man lagrer et bilag ved å taste Enter i beløpsfeltet, opprettes som standard et nytt bilag og kalenderen for å velge dato dukker opp. Denne funksjon kan man slå av ved å gå inn på Fil | Innstillinger og  fjerne haken for «Opprett nytt bilag …» i rammen «Generelle innstillinger» og lagre.
Tilbake til oversikt

Hvordan opprette nytt bilag/linje via tastaturet?

Du kan opprette en ny post i alle skjermbilder ved å taste «Ctrl+A». Dette kan gjøre det enklere å føre bilag hvis du har slått av funksjon for automatisk nytt bilag.
Om du har data som ikke er lagret, eller et ufullstendig utfylt bilag, vil du få beskjed om dette.
Se ellers info om andre tastatursnarveier i hjelpefilen.
Tilbake til oversikt

Hvordan få fylt ut beløpfeltet automatisk?

Fører du bilag med flere linjer, med bare debet- eller kredit- postering på hver linje, må du passe på at siste linje får bilaget i balanse. Taster du da «Ctrl+B», når du står i beløpfeltet, vil verdien fra Balansefeltet hentes inn og medfører at bilaget kommer i balanse.
Tilbake til oversikt

Hvordan hurtig registrere inn/utbetalinger?

Har du ført et fakturabilag som fordring eller leverandørgjeld, med kunde/leverandør nummer kan du senere hurtig-registrere en betaling av denne ved å taste inn fakturanummeret på nytt bilag, som første felt etter dato. Det forutsetter at du har angitt hva som skal være standard konto for slike bilag. Det gjør du under Fil | Innstillinger i rammen «Forvalgte kontoer». Konto, kundenummer og beløp fylles da ut automatisk.
Tilbake til oversikt

Hvordan lage et utleggbilag med fiktivt fakturanummer?

For å kunne utnytte funksjon for automatisk utfylling av utleggbilag, som ikke har noe fakturanummer, kan du selv lage dette som en kombinasjon av år og bilagsnummer.
Eksempel: Et bilag med bilagnummer 123 på et utlegg legges inn som en «leverandørgjeld» på konto 2400 og får påført Fakturanummer «2016-123».
Når man fører utbetalingen av dette, legger man inn 2016-123 som Fakturanummer, rett etter at dato er valgt, og resten av bilaget fylles ut automatisk. Forutsetter at «Forvalgte kontoer» er lagt inn under «Fil| Innstillinger».
Tilbake til oversikt

 • MEDLEM

Hvordan oppretter jeg faktura på medlemskontingent?

Du oppretter et nytt krav på siden “Krav” under fanen “MEDLEM”. På siden detaljer legger du til minst en fakturalinjer, basert på Klassetype. For hver linje legger du så til hvilke medlemmer som skal ha denne linjen med på sin faktura. Bare medlemmer som knyttet til en av klassene for klasstypen, kan stå som mottaker. Klassene blir å betrakte som “prislisten” i dette tilfelle.
Vi har laget en detaljert veiledning for hele prosessen, som du kan laste ned fra denne linken.

Tilbake til oversikt

Hvordan registrerer jeg en innbetaling av medlemskontingent.
På fanen Medlem velger du aktuelt Krav, og trykker så på knappen Status. På venstre side i bildet, vil du se listen over medlemmer som dette kravet er sendt til, og som fortsatt ikke har fått register en innbetaling.

Søk opp medlemmet ved rulle ned i listen. Eller skriv inn medlemsnummer, evnt. hele eller deler av navnet i det grønne tekstfeltet. Vet du fakturanummeret, som medlemmet forhåpentligvis har oppgitt ved betaling i nettbanken, skriver du inn dette i det grønne feltet for Fakturanr. Tast Enter (CrLf), og listene blir filtrer til det som matcher ditt søkebegrep.

Når du har funnet riktig linje, bruker du pilknappen som ligger mellom listene for å flytte det over fra venstre til høyre side. I vinduet som dukker opp, kan du endre betalingsdato og beløp. Du kan også kreditere et eventuelt restbeløp om nødvendig.

Denne måten å registrere innbetaling på er vår anbefalte, siden dette samtidig medfører bokføring av betalingen i regnskapsmodulen.

Tilbake til oversikt

Hvordan krediterer jeg et medlemskrav/faktura?

Hvis medlemskravet ikke er bokført, kan du kreditere det på samme måte som du registrerer en innbetaling. Du setter da 0 som betalt beløp, og huker av for krediter restbeløpet. Siden det ikke er bokført noen innbetalinger tidligere, er det bare statustabellen som blir oppdatert.
Er kravet bokført (bindende krav), eller ved en tidligere delvis innbetaling, kan du benytte Kreditnota-funksjon på fanen Salg for å kreditere fakturaen den veien. Medlemsstatus skal bli oppdatert også ved en slik form for kreditering.
Det er også mulig å manuelt bokføre bilag som krediterer et medlem. Husk da å føre beløpet med minus som fortegn

Tilbake til oversikt

Hvordan sletter jeg en linje fra sendte medlemskrav?

Knappen for å flytte linjer fra høyre til venstre liste på siden Send er grå når jeg velger en linje som er fakturert, men som ikke burde vært det. Hvordan får jeg fjernet denne linjen?

Hvis kravet er merket som «Frivillig å betale», medlemskravet fortsatt ikke er betalt eller purret, kan du slette denne fakturering ved å trykke i ruten Fakturert i detaljrammen «Faktura». Du får da et spørsmål om du virkelig vil slette denne fakturaen.

Er krav Bindene, og det er utført bokføring på denne, må du slette bilagslinjene som er knyttet til medlemskravet. Vær da oppmerksom på at du kan få hull i bilagsregistertet. Det kan derfor være aktuelt å lagre 0 som beløp på en av linjene.

Alternativt kan du kreditere fakturaen, men du mister da muligheten til å fakturer samme medlem på samme Krav.

Tilbake til oversikt

Hvordan sette fødselsdato på et medlem?

Jeg har et medlem som er lagret i alphareg uten fødselsdato. Når jeg åpner for redigering av medlemmet ved å taste Ctrl+E, så blir de fleste feltene hvite, men feltet for fødselsdato blir grått, og jeg kan ikke skrive inn noen dato der. Hvordan skal jeg da få lagt inn fødselsdato?

Svar: Når du er i redigeringsmodus, kan du høyreklikke i feltet for å få fram et menyvalg for å endre. Ved å trykke på dette valget, vil du få fram kalenderen.
Grunnen til at feltet er grått når det ikke er registret noen dato, er at kalenderfeltet ikke takler blanke datoer, og det bør også være mulig å ikke registrere fødselsdato på medlemmer.

Tilbake til oversikt

Hvordan flytte medlem til annen klasse

Klassene styrer hvilken pris som blir benyttet ved fakturering av f.eks. kontingent. Når det er behov for å endre pris for et enkelt medlem, må man endre klassen medlemmet er knyttet til.
Dette dokumnete beskriver hvordan du gjøre dette.

Flytte medlem til annen klasse

Tilbake til oversikt

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har allerede hjulpet mange tusen lag, foreninger, enkeltpersonforetak og mindre bedrifter med å forenkle og effektivisere regnskapsføring, fakturering og rapportering. Kontakt oss gjerne på telefon, epost eller via kontaktskjema nedenfor. Vår kontakt telefon 71 25 75 55 er åpen hverdager mellom 8:00-16:00. Er du en eksisterende kunde som har spørsmål angående bruk av alphareg ber vi deg velge fanen Brukerstøtte ovenfor.

Oops! We could not locate your form.

AlphaReg AS

Post: Rektor Brinchmannsgate 1, 6413 Molde

Tlf.  71 25 75 55
e-post: post@alphareg.no

Informasjon om AlphaReg AS

AlphaReg AS eier og forvalter alle programvareprodukt som markedsføres og selges under merkenavnet alphareg. AlphaReg AS eies 100 % av Dygder Holding AS.

Dygder – ny rettighetshaver til alphareg.

1. juli 2013 tok Dygder Holding AS over rettighetene til alphareg programvaren, via sitt datterselskap AlphaReg AS.

Dygder Holding AS er morselskap i en struktur bestående av Dygder Holding AS , Dygder AS og AlphaReg AS. Dygder Holding AS eies av de ansatte.  AlphaReg AS er vårt eiendomsselskap, som eier våre programvarerettigheter for alphareg og andre produkter.

AlphaReg har kontor i Oslo, Trondheim og Molde.

alphareg har vært på markedet siden 1995, og ett av satsingsområdene til Dygder er å videreutvikle løsningen og spre den ytterligere i det norske markedet innenfor de 3 markedssegment vi har definert; lag og foreninger, enkeltpersonforetak og mindre bedrifter.

Fram til i dag har vi tilbudt eksisterende kunder en ny hovedversjon med et intervall på 12-18 måneder. Alle eksisterende kunder er blitt tilskrevet med tilbud om en fordelaktig pris på en oppgradering.

Den nye versjonen av alphareg som nå er på markedet tilbys som abonnement. Ny teknologi er tatt i bruk som sørger for at alle abonnenter til enhver tid har siste versjon.

alphareg blir videreutviklet av våre ansatte som også supporterer løsningen.

For å holde våre rimelige priser holdes annonsering- og reklameutgifter på et lavest mulig nivå. Vi baserer oss på salg via Internett, kampanjer og direkte anbefalinger fra våre brukere. I tillegg har vi inngått avtaler med diverse organisasjoner og foreninger. Ta kontakt dersom en slik landsomfattende avtale kan være aktuell for deres lag eller forening.

Scroll to Top