alphareg Tjeneste

alphareg Tjeneste benyttes av de som har behov for å holde orden på avtaler, prosjekter internt eller eksternt mot kunder, føre timer og fakturere.

alphareg Tjeneste

alphareg Tjeneste benyttes av de som har behov for å holde orden på avtaler og prosjekter internt eller eksternt. Avtalen styrer avtalte betingelser med oppdragsgiver. Til Avtalen knyttes ett eller flere Prosjekt. Prosjektet definerer betingelser og omfang for prosjektet med budsjettert og påløpt tid. Et prosjekt kan deles opp i underprosjekter. Personer/brukere fører tid og kostnader per prosjekt/avtale. Egen funksjon for tjeneste fakturering av prosjekt/avtale samt kreditnota.

alphareg hjelper deg i din hverdag

Med alphareg Tjeneste vil du få bedre kontroll over dine oppdrag enten de er interne eller eksterne og sikre at alt utført arbeid blir registrert og fakturert til avtalte betingelser. Avtaler knyttes til kunde og inneholder alle betingelser inkludert priser via prislister. Prosjekt knyttes til Avtale etter hvert som de oppstår og beskriver omfang/budsjett, varighet, ansvarlig avdeling, kostnadsbærer, leveranseform, påløpte timer etc. Timer føres av den enkelte person/bruker på definerte Avtaler og Prosjekt. Dette danner grunnlag for Fakturering som utføres i egen funksjon evt. av autorisert person.

Enten du er Enkeltpersonforetak eller du er eier og leder av en mindre bedrift som utfører tjenester vil du med alphareg Tjeneste få bedre styring og kontroll og kan bruke tiden på inntektsbringende arbeid!

Scroll to Top