Mange forbedringer og forenklinger lagt til i Salg/Fakturering

Vi har erfart at mange har utfordringer med å komme i gang med fakturering og har derfor automatisert og forenklet rutinen.

 • Det vises tips om hva som bør korrigeres på grunndata før fakturering, om noen av punktene mangler

 • Hvis det ikke finnes prislister, vil ikke nedtrekksliste for priser vises
 • Mulig å velge prosjekt – hvis dette ikke finnes, vises bare et grått felt
 • Etter lagring av ny faktura, vises spørsmål om du vil opprette ny fakturalinje. Hvis ja, flyttes fokus til siden Faktura – Detaljer, og ny linje opprettes automatisk.
 • Hvis det ikke finnes noen linjer på siden Faktura – Detaljer, vil det alltid opprettes en ny linje
 • For å legge til flere linjer trykker du på Lag ny knappen eller taster CTRL-A
 • Hvis det ikke finnes varer, vil bare Fritekstlinjen vises
 • Konteringsgrupper og varetype opprettes automatisk, hvis de ikke finnes

 • Om det ikke finnes bokføringskonto for konteringsgruppen, er det mulig å velge dette ved lagring av linjen. Valget blir tatt vare på.

 • Lagt til mulighet for å overstyre pris som kommer fra varen på fakturalinjen
 • Det er lagt til nytt felt på vare for å angi kostpris
Scroll to Top