Hvordan opprette et nytt bilag

Hvordan opprette et nytt bilag

Bilag opprettes på på siden “REGNSKAP”.
Før du kan begynne å føre detaljer som dato, tekst, kontonummer og beløp på et ny bilag, må du opprettet en ny bilagslinje.

Det finnes flere måter å opprette et nytt bilag på.
Det vanligste er å trykke på “Ny-knappen” på verktøylinjen.

Ny-knappen, her markert med en rød ramme rundt, finner du på alle sider i alphareg, og oppretter en ny linje i listen tilknytter siden.

Du kan også taste “Ctrl+A” på tastaturet med samme resultat.

Det finnes også en knapp som heter “Nytt bilag“. Denne knappen vil være deaktivert, om bilaget du jobber med ikke er i balanse.

Nytt bilag har samme funksjon som Ny-knappen når bilaget er i balanse. Hvis ikke, vil den være deaktivert.

Så lenge bilaget ikke er i balanse (like mye ført på debet og kredit), kan du bare legge til en ny linje på samme bilagsnummer. Du kan benytte både “Ny” knappen” og “Ny linje” knappen til dette.
Ny linje” kan dessuten benyttes til å legge inn en ny linje på et bilag som allerede er i balanse, når den vanlige “Ny” knappen” bare vil opprette et helt nytt bilag.

Så lenge bilaget ikke er i balanse, kan du bare benytte «Ny linje» for å legge til en ny bilagslinje med samme bilagsnummer. Med denne knappen kan du kan også legge til nye linjer på bilag som allerede er i balanse.

Når du taster  “Enter” (“CrLf”) mens du står  i beløpsfeltet blir bilaget lagret. Du kan også trykke på Lagre-knappen, eller taste “Ctrl+Enter”. De siste vil lagre uavhengig av hvor innsettingsmerket står. Hvis det mangler info som gjøre at linjen ikke kan lagres, får du en melding om hva som mangler.

Lagre knappen vil være blå når bilaget er komplett nok for å lagres, eller er blitt endret etter siste lagring. Du kan også taste “Ctrl-Enter” på tastaturet for å lagre.

Standard oppsett er at det automatisk opprettes en ny bilagslinje når du taster “Enter” i beløpsfeltet. Enten med nytt bilagsnummer, eller ny linje på samme bilag som ennå ikke er i balanse.  Lagring på andre måter har ikke denne funksjon.

Hvis du har fått en ny bilagslinje, men ikke ønsker å føre flere bilag, kan du fjerne den nye linjen med å trykke på “Esc“-tasten på tastaturet, eller trykke på “Angre” kappen på verktøylinjen.

Angreknappen har samme funksjon som å trykke “Esc”-tasten på  tastaturet. Den fjerner en ny linje, eller tilbakestiller linjen tilbake til slik den sist ble lagret.

Om du ikke ønsker at det skal opprettes en ny linje hver gang du taster “Enter” i beløpsfeltet”, kan denne funksjon slås av fra “FIL | Innstillinger | Alternativer”.
Her kan du også slå av funksjon for kalenderen som vises ved oppretting av  nytt bilag.

Slå av eller på funksjoner du ønsker i alphareg. Trykk i ruten for å endre ønsket funksjon.
Scroll to Top