Hvordan registrere inngående balanse

Hvordan registrere inngående balanse

Inngående balanse, eller startverdier, registreres på et spesielt bilag med bilagsnummer 0.
Bankkonto, kasse, eiendeler, kundefordringer og leverandørgjeld er typiske konti som har startbeløp

Det er bare nødvendig å register inngående balanse manuelt, når du begynner å føre et helt nytt regnskap, og har startverdier som må registreres.
Når du senere avslutter regnskapsåret, vil inngående balanse automatisk bli opprettet, basert på resultatet av det avsluttede regnskapsåret.

Slik oppretter du et bilag nr. 0 for inngående balanse.

I skjermbildet for “REGNSKAP”, trykker du på “FIL | Rediger inngående balanse”

Det blir da opprettet en ny bilagslinje for “Inngående balanse”. (Bilag nr. 0)

  • Dato skal være første dag i regnskapsåret, som regel 1.januar
  • Avhengig av om det er et debet- eller kreditbeløp som skal registreres, velger du riktig rubrikk for konto som skal ha startbeløpet.
  • Tast inn beløpet for inngående balanse på kontoen, og trykk “Enter” for å lagre.
Det er ført totalt kr.12345.00 på debetsiden og 0 på kreditsiden. Balansen for hele bilaget er da kr.12345.00

Som standard blir det opprettet en ny linje på samme bilag når du taster Enter, eller trykker på lagre-knappen, og balansen for bilaget er forskjellig fra 0.

Legg inn nye linjer for alle konti som skal ha en inngående balanse, og avslutt til slutt med konto for Nettoformue (2050 eller 2000). Her fører du inn beløpet som står i balansefeltet.

Det er ført 12345.00 på debetsiden, og kr. 12345.00 på kredit. Balanse for hele bilaget der da 0.00

TIPS: Tast “Ctrl+B” når du står i beløp-feltet for automatisk å føre inn balanse-beløpet.

Når du er ferdig med å føre inngående balanse, og ikke har noen bilag med nummer 1 eller større, trykker du på knappen “KLIKK her for ordinær bilagsregistrering” for å opprette bilag nr. 1.

Hvis det er ført bilag fra før, trykker du bare på en linje for et ordinært  bilag for å komme ut av IB-modus.

Denne jobben er bare nødvendig å gjøre på det første regnskapsåret du starter, og om du skal ha med noen start-verdier.

Du kan redigere inngående balanse ved behov, men sørg for at balansen for bilaget som helhet til slutt ender opp i 0.00 (SUM deb. er lik SUM kred.)
Ved ulikhet, og alle konti er ført med riktig beløp, er det konto for Nettoformuen som må justeres.

TIPS: Hvis det er vanskelig å finne riktig beløp for Nettoformuen etter endringer i bilaget, tast 0.00 i Beløp-feltet for Nettoformuen, og lagre.
Riktig balansebeløp framkommer da for bilaget, som kan føres inn med å taste  “Ctrl+B”.

 

 

Scroll to Top