alphareg Medlem

Alphareg Medlem holder orden på medlemmene; kontaktinformasjon, relasjoner mellom medlemmer, kontingenter og andre avgifter, fakturering, innbetalinger, purringer, epost med mer.

[trx_content][/trx_content]
[trx_content][trx_columns][trx_column_item]

alphareg Medlem

Et brukervennlig medlem system for lag, foreninger, organisasjoner og mindre bedrifter som er utviklet i tett samarbeid med brukere. Grundig utprøvd i over 15 år. Det er mer enn 1.500 som bruker løsningen i dag.

alphareg Medlem er enkel å bruke og tett koplet med RegnskapFakturering og Dokumentarkiv. Medlem benytter Fakturering til produksjon av faktura og giro til medlemmene og skaper bilag i Regnskap. Du får god oversikt og har full kontroll på medlemsmassen via medlemsreskontroen.

alphareg Medlem hjelper deg i din hverdag

Medlem modulen forenkler og effektiviserer dine aktiviteter overfor medlemmene og gir deg god oversikt over status på medlemmene. Utskrift av medlemsfaktura via pdf format som kan lagres i Dokumentarkiv og sendes medlem via epost. Faktura med medlemskort er også mulig. Du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte kontingenter og regninger.

Forøvrig inneholder Medlem:

 • Purringer – kan kjøres ut samlet eller enkeltvis
 • Mulighet for import fra ditt gamle medlemsregister
 • Kopier dine medlemmers epost adresser direkte inn i ditt epost program
 • Skape medlemsfaktura og andre regninger inklusiv medlemskort
 • Ajourføring av innbetalinger mot faktura
 • Rapporter som viser betalte og ubetalte kontingenter og regninger
 • Alle rapporter skapes som PDF
 • Rapporter kan sendes som vedlegg i epost
 • Lag WORD flettefil for masseutsendelse til dine medlemmer
 • Utskrift av etiketter
 • Den komplette elektroniske brukerdokumentasjonen inneholder innføring i bruk av medlemsregisteret, og en detaljert beskrivelse av virkemåte

Direkte- eller tilbuds- fakturering:

Ved direkte fakturering brukes et utvalg av medlemmer og det skapes en faktura per medlem eller gruppering av medlemmer(familie). Ved tilbudsfakturering brukes et utvalg av medlemmer og det skapes et tilbudsbrev per medlem eller gruppering av medlemmer(familie). Tilbudsbrevet angir hva og for hvem det gjelder, beløp, KID, forfall og kontonummer det skal betales til. Det posteres en tilbudsfaktura per medlem som reskontroføres. Motpost vil være en interimskonto i hovedbok. Når innbetaling via OCR behandles opprettes det en faktura (kvittering) med tilhørende reskontropost. Samtidig bokføres innbetalingen. I tillegg reduseres beløpet på tilbudsfaktura posten. Hvis den går i null fjernes posten og interimskontoen reduseres tilsvarende.

[/trx_column_item][trx_column_item]
[trx_image url=”3166″]
[trx_image url=”3167″]
[trx_image url=”3168″][/trx_column_item][/trx_columns][/trx_content]
Scroll to Top