Siste versjon 26. november 2020

Personvernerklæring AlphaReg AS

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. AlphaReg er «GDPR-compliant», det betyr at vi bruker mye tid på din sikkerhet og følger til enhver tid gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR.

Alt arbeid med dette er foretatt av ekstern leverandør, Råder GDPR.

Alle personopplysninger vi har om våre kunder er de opplysningene du selv har gitt til oss. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn det er behov for. Ønsker du at vi tar vare på dine opplysninger lenger tar du bare kontakt med oss. Vi bruker dine personopplysninger for å tilby de tjenestene du har krav på og det vi trenger for å følge de forpliktelsene vi har ved Norsk Lov. Vi informerer deg om relevante nyheter knytte til ditt forhold til oss på Facebook, LinkedIn, og på vår nettside. Når vi benytter oss av TeamViewer tar vi en sikkerhetskopi av dine data. Denne dataen blir lagret i maksimalt 7 dager.

Våre leverandører
Vi benytter oss av følgende leverandører:

Microsoft, Google, AlphaReg, Fastname, Mailchimp og TeamViewer.

Hvor det er nødvending har vi sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler opp mot disse.

Nyhetsbrev
Vi sender våre kunder nyhetsbrev slik at man er oppdatert på utvikling og annen informasjon som er nyttig i forbindelse med ditt kundeforhold til oss. Du kan når som helst melde deg av disse e-postene. Dersom du i dag ikke mottar nyhetsbrev, men ønsker å motta dette? Meld deg på her: https://www.alphareg.no/nyhetsbrev/

Cookies
AlphaReg AS benytter seg ikke av noen cookies som kan identifisere deg som enkeltperson.

Dine rettigheter
Som vår kunde har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse.
Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

  • Rett til å se dine personopplysninger
  • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette
  • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi kan ikke slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
  • Rett til begrensning. Synes du var har lagret for mye? Si ifra så ser vi på det.
  • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger så fikser vi det.
  • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger så si ifra.
  • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

 

Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
Terje Kjetil Tryggestad, terje.tryggestad@alphareg.no

Scroll to Top