Overgang til nytt år

Denne veilederen viser deg trinn for trinn framgangsmåten for å opprettet et nytt regnskapsår, og deretter avslutte det gamle.

Overgang til nytt år må du gjøre i 2 trinn.
1. Opprett et nytt år
2. Avslutt det gamle året.

1. Nytt år

Du kan når som helst opprette et nytt år, forutsatt at det bare finnes et år fra før som står som åpentr.

  • Gå inn på siden OPPSETT og trykk på Regnskapsår på verktøylinjen.
  • Verifiser at du har bare et år som som ikke er avsluttet.

  • Trykk på Ny  knappen (som pilen peker på)

Du får da opp en dialog hvor du angir perioden for ditt regnskapsår. Det er sjelden behov for å endre sluttdato, om du ikke faktisk ønsker å bruke et annet oppsett enn tidliger år.
Fra-dato er låst til dagen etter Til-dato på foregående år, og kan ikke endre i denne dialogen.

  • Trykk OK.
  • Nytt år opprettes, med en kopi av siste års kontoplan

2. Avslutt år

  • Hvis du ikke allerede står på denne siden , trykk på OPPSETT og Regnskapsår
  • Trykk på linjen i listen som angir året du skal avslutte (pilen nede i bildet), og trykk på knappen Avslutt År (pilen oppe i bildet)

Du får nå opp en dialog som lar deg disponere årets over- eller underskudd, og lager en siste bilagslinje på årets om avsluttes, med aktuelt beløp mot nettoformuen.

Hvis du ikke finner konto i valglisten for Krediter – eller Debiter konto, må du legge disse inn i kontoplanen.
Konto for Årsdisposisjon er som regel 8960
Konto for Nettoformue er normalt konto 2050, men mange lag benytter også 2000. Bruk da samme konto som er benyttet tidligere.

Må du opprette ny konto, trykk på Avbryt og gå inn på siden for Kontoplan og gjør dette. Det må gjøres både for gammelt og nytt regnskapsår.

Hvis det finne noe beløp igjen som skal disponeres, må det markeres for Nettoformuen skal økes, eventuelt reduseres.
Om alle disposisjoner er gjort på forhånd, vil rubrikken være grå.

Hvis alt er i orden, trykk på OK, og regnskapsåret avsluttes.
Hvis du senere finner ut at du likevel må gjøre noen endringer, kan du gå inn å åpne året på nytt. Bruk da samme knapp som ved avslutning. Teksten er endret til Åpne år

I det gamle året vi du finne bilag nr. 999999 med utgående balanse på kont som har dette-
I det nye året vil du finne tilsvarende bilag nr. 0 med inngående balanse.

 

Scroll to Top