Nye alphareg Medlem leveres i 4. kvartal 2016!

Den nye Medlem modulen skal erstatte det Medlemssystemet som i dag benyttes av mer enn 1000 kunder – de aller fleste av disse i kombinasjon med Regnskap og Faktura. I denne første leveransen har vi fokus på å dekke all basis funksjonalitet som fantes i det gamle Medlemssystemet og som vil dekke behovet til de aller fleste eksisterende kunder.

I tillegg har vi fokus på å levere en  enveis integrasjon fra Norges Idrettsforbunds (NIF) KlubbAdmin løsning via en Excel eksport, som så kan benyttes for å  oppdatere medlemsregisteret i alphareg. En løsning som er valgt for å holde prisen på alphareg Medlem lavest mulig. Dette betyr, for alle som er tilknyttet NIF, at alt vedlikehold av medlemmene skjer i KlubbAdmin og oppdateres tilbake til alphareg. Innkreving av medlems-, trenings- avgifter kan skje direkte i alphareg Medlem eller via KlubbAdmin. Velges KlubbAdmin til dette kan det også , via Excel eksport fra KlubbAdmin, leses inn i alphareg hvilke medlemmer har betalt hva.

Vi kommer nærmere tilbake med mer eksakt beskrivelse av hva som inngår i nye alphareg Medlem senere

Scroll to Top