Vesentlige nyheter i denne versjonen er:

 • Postnummerregisteret er oppdatert med  nye postnummer. Jfr. Postens melding om nye postadresser fra 1.okt.
 • Enklere tilgang til hjelpesystem og brukerstøtte på nett via knapper i regnskap bildet
 • Bilde for å registrere Prosjekt
 • Bilde for å registrere Kostnadsbærer
 • Gruppen «Dimensjoner» på OPPSETT som samler knapper for tilgang til skjermbilder for Avdeling, Prosjekt og Kostnadsbærer
 • Innstillinger for valgfri visning av felt i bilag bildet: Mva, Kunder, Avdeling, Prosjekt, Kostnadsbærer
 • Mulig å postere bilaglinjer mot Prosjekt og/eller Kostnadsbærer
 • Mulig å ta ut rapporter filtrert på Prosjekt og Kostnadsbærer (Hovedbok og Bilagjournal)
 • Mulig å slå av merket for fakturert på Faktura som ikke lengre er bokført, men som likevel er markert som fakturert
 • Bedre kontroll på at Hovedbokskonto for kunder er valgt før fakturering
 • Endret navn på begrepene «Produktkonto» og «Konteringsmal» til «Konteringsgruppe» og «-detaljer»
 • Forbedret oppsett for varetyper og konteringsregler ved fakturering av  disse

I tillegg er det gjort rettelser og mange forbedringer.

Scroll to Top